Lasarus word opgewek (11:38-44)

image_pdfimage_print

Lasarus word opgewek (11:38-44) – Francois Malan

11:38-39 By die graf in die rots uitgekap (spelaion  waar ons woord ‘spelonk’ vandaan kom) word Jesus se gemoedstoestand weer beskryf as diep bewoë in Homself (embrioomenos en heautoooi). Marta wil Jesus se opdrag keer, dat die steen voor die graf weggerol moet word. Sy veronderstel dat die lyk na vier dae al begin ontbind, en sê: ‘(die lyk) stink al, want dit is die vierde dag.’ Daarmee bevestig sy dat daar geen hoop meer op lewe is nie, Lasarus is werklik dood. Die Joodse balsem met reukolies was bedoel om die stank te bedwing, anders as die Egiptiese prosedures om die liggame te bewaar.

11:40 Die brutale werklikheid van die dood laat Marta se vaste geloof in die Seun van God (11:27) wankel. Sy het vergeet wat Jesus vir haar gesê het: as jy glo sal jy die heerlikheid van God sien (vgl. 11:4,23,25) – om dit te sien moet jy eers glo. Almal sal wel die wonder van die opwekking voor hulle oë sien, maar terwyl sommige daarin die heerlikheid van God en van Jesus sal herken en in Hom glo (11:45), gaan ander van die Jode heen en sit juis die proses aan die gang om Hom dood te maak, op grond van wat hulle gesien het (11:46-50).   

 

11:41-42  Hulle het die klip weggerol (heran) en Jesus het sy oë na bo opgeslaan (heren; NAV het opgekyk) en hardop gebid terwille van die omstanders – Hy self lewe in volledige en konstante gemeenskap met die Vader;  alles wat Hy doen, doen Hy en die Vader saam (vgl. 4:34; 5:30,36) en sy woorde is die Vader se woorde (3:32; 8:26,28) . Hy spreek God aan as ‘Vader’ (nie ‘onse Vader’ soos Hy die dissipels geleer het nie), meer direk en persoonlik. Hy weet vas en seker dat God Hom altyd verhoor – en deel is van sy beplanning sedert 11:4,6.  Sy gebed is meer danksegging as ‘n versoek. Hy bid egter dat  mense tot geloof oortuig sal word deur die wonder, nie dat Hy ‘n wonderwerker is nie, maar dat die Vader Hom in die gestalte van ‘n gewone mens gestuur het as die Messias (gesalfde koning) vir die verlossing en heil van die  wêreld; die wonder moet ‘n teken wees van die koningskap van God. Dit gaan alles om die heerlikheid van God (doksa 11:40, NAV mag van God), wat deur Jesus werk. So wil Jesus ook dat elke gelowige ‘n werktuig en kanaal van God se heerlike liefde word, deur ‘n konstante gemeenskap met God deur die Heilige Gees wat in ons woon.

 

11:43 Met ‘n luide stem roep Jesus so hard dat almal kan hoor (soos in 7:37; in 5:8 en 9:7 word slegs ‘n persoonlike opdrag gegee): ‘Lasarus kom uit!’ Met slegs drie luide woorde geskied die wonder (deur die Woord skep God, Joh. 1:2; Gen.1:3, en herskep Hy, Hy is die opstanding en die lewe, in wie die Lewe is, Joh.11:25, 1:4; 5:25-26). 

 

11:44 Met hande en voete nog verbind en ‘n doek om die kop kom Lasarus uit die graf. Die toneel eindig met Jesus se opdrag om hom los te maak en te laat gaan. Daarmee word die bewys gelewer van die belofte van 11:23: Jou broer sal uit die dood opstaan.  Jesus is self die opstanding en die lewe (11:25), en wie in Hom glo sal lewe al sterf hy ook… en elkeen wat lewe en in Hom glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie (11:25-26).

 

Hierdie sewende wonderteken deur Jesus, wat Johannes opteken, is die klimaks van die reeks tekens in hierdie Evangelie, maar wys ook na die grootste wonderteken van Jesus se opstanding uit die dood. Lasarus kom met die grafdoeke uit die graf as teken dat hy weer gaan sterf. Jesus se doeke lê opgerol in die graf as teken dat Hy nie weer sterf nie en die dood oorwin het. Lasarus word ‘n heenwysing na ons hoop op ons opstanding saam met Jesus, wat die opstanding en die lewe is, deur wie die Christusgelowige in alle ewigheid nooit sterwe nie (11:25,26); Marta is die heenwysing na ons geloof in Christus, die Seun van God wat moes kom om ons lewe van die dood te verlos tot ‘n lewe vir God (11:26); Maria is die heenwysing na ons liefde vir Jesus met haar salwing van Jesus se voete met kosbare olie, wat sy met haar hare afgedroog het (12:3).    

 

Skrywer: Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...