MATTEUS SE VERHAAL OOR JESUS (5)

image_pdfimage_print

MATTEUS SE VERHAAL OOR JESUS (5) – Jan van der Watt

3.4  Matt 10: Jesus stuur die 12 uit en berei hulle voor.

Volgens Matteus weet die wêreld nou wat Jesus se boodskap is, en Jesus het wys dat Hy betroubaar is en van God af kom deur die wonders wat Hy gedoen het. Nou weet sy dissipels genoeg en is hulle reg om die boodskap verder te gaan verkondig.

 

 

In hoofstuk 10 stuur Jesus sy dissipels dus uit. Soos in die geval van hoofstukke 8-9 help Matteus ons ook hier om sommer ‘‘n klomp inligting oor sendingwerk hier bymekaar te bring.

 

Lees hoofstuk 10 en skryf al die ‘eienskappe’ van sendingwerk wat jy hier sien neer………….. ………………………………………………………………………………………………………………………..

 

3.5 Matt 11: Reaksies op die boodskap van die dissipels

 

Die dissipels het toe gaan preek en nou wonder ‘n mens hoe suksesvol hulle was – die reaksies was egter verskillend. Weer stel Matteus ons nie teleur nie. Hy versamel vir ons van die reaksies op Jesus se boodskap in hoofstuk 11.

 

Lees Hoofstuk 11 en maak ‘n lys van al die reaksies op die boodskap van Jesus wat Matteus daar vir ons beskryf……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

3.6 Matt 12: Aan wie behoort jy?

 

In hoofstuk 12 word dit al hoe meer persoonlik…

 

  • Daar is eers die konfrontasie oor die Sabbat, wat eintlik ‘n konfrontasie is met Jode wat dink dat om die Sabbatswette presies te hou soos dit in die Jodedom verstaan word, noodsaaklik is om God se kind te wees. Jesus is nie so nie. Hy is die Heer van die Sabbat – dit is belangriker om hom te dien as om wette te probeer navolg. Hier sien ons dus hoe Jesus wetsgodsdiens na verhoudingsgodsdiens verskuif.
  • Dan is daar die konfrontasie met die mense wat dink Jesus is van die duiwel… Lees 12: 22-31. Wat is die hoofprobleem hier en hoe word dit opgelos?……………………..

………………………………………………………………………………………………………………….. Lees nou 12:33-36 en 43-44 en sê hoe dit inpas by hierdie konteks.

  • Hf 12 eindig met ‘n belangrike opmerking rondom die vraag aan wie jy behoort: in 12:46-49 word Jesus se ware familie beskryf – nie sy fisiese familie nie, maar almal wat hom navolg is sy familie, God se familie. Jy kan dus ook deel daarvan wees.

 

In die laaste bespreking van Matteus gaan ons na die gelykenisse van die koninkryk kyk.

 

Skrywer: Prof Jan van der Watt

 

image_pdfimage_print

You may also like...