Moenie aan die wêreld gelyk word nie

image_pdfimage_print

The only true faith is that which the Spirit of God seals on our hearts (Calvyn)

 

Moenie aan die wêreld gelyk word nie

Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is (Romeine 12:2).

 

 In vers 1 moedig Paulus ons aan om onsself as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is, aan God te gee. As Christene eer ons God deur elke dag vir Hom te leef. Vers 2 begin  met ‘n negatiewe oproep: Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie.  Dit beteken dat ons nie die gedrag en gebruike van die wêreld moet navolg nie. Dit is as hierdie gedrag en gebruike teenstrydig met die wil en waarheid van God is.

 

Om nie aan hierdie sondige wêreld gelyk te word nie, is nie ‘n eenmalige gebeurtenis nie – dit is ‘n daaglikse keuse wat ons moet maak. Ons moet elke oomblik van die dag die wêreld teenstaan – ons sê nee vir die wêreld sodat ons ja vir God kan sê.

 

Christene voel hierdie spanning tussen die gedrag en gebruike van die wêreld en die Bybelse siening van ons denke en optrede aan. Christene moet die “heerskap” van die wêreld en sy kultuur verwerp as hulle Jesus as hulle Heer bely. Dit vereis dat die Gees ons moet lei, sodat ons kan bepaal waar die weë van die wêreld God se weg weerspreek. Dan moet ons die moed hê om nee te sê vir hierdie wêreld en ja vir God. Dit beteken nie dat ons ons uit die wêreld moet onttrek nie.

 

 

image_pdfimage_print