Ondankbaarheid

image_pdfimage_print

 “Sow a thought, reap an action: Sow an action, reap a habit; Sow a habit, reap a character; Sow a character, reap a destiny.”  —Samuel Smiles 

 

Ondankbaarheid

Op 29 May 1754 skryf George Washington aan Goewerneur Dinwiddle as daar een sonde is wat hy haat dit that black and detestable one, ingratitude is. Washington het die vernietigende krag van ondankbaarheid verstaan.

In Numeri 21 lees ons dat die Israeliete weer ongeduldig geword het en teen God en Moses uitgevaar het: Hier is nie behoorlike kos of water nie. Ons is nou al siek en sat vir hierdie walglike kos (Die Boodskap). Maar in die voorafgaande gedeelte lees ons dat God hulle gehelp het om die Kanaäniete te verslaan. Dit was ook nie die eerste keer dat hulle gekla het nie.

 

Ses dae per week kry hulle manna uit die hemel, maar hulle was ondankbaar – hulle wou iets anders gehad het om te eet. God reageer deur giftige slange onder die volk in te stuur – baie van hulle is dood.  Dit lei tot berou en ‘n belydenis van die volk. Hulle smeek God om genade. Weereens red God hulle – deur die koperslang.

 

Johannes 3:14: Soos Moses destyds in die woestyn die slang hoog bo-op ‘n houtpaal gesit het, so moet die Seun van die mens ook hoog teen ‘n kruis opgelig word. Net soos met die koperslang sal mense genees word deur op te kyk na die kruis. Die ondankbaarheid van die Israeliete het letterlik tot die dood gelei. Hulle het brood uit die hemel gehad om aan hulle behoeftes te voldoen, maar hulle het dit verwerp. Geestelik sal die verwerping van die ware Brood van die Lewe ook lei tot die dood.

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...