Perspektief op gebed (8) – Die hartklop van gebed. – Jan van der Watt

image_pdfimage_print

HOOFSTUK 4: OP MY KNIEë IN AANBIDDING EN LOF.

Aanbidding laat jou ook sien wie jy is!

Daar op jou knieë sien jy jouself ook baie duideliker. As jy in die troonsaal sien dat God aan jou die guns bewys het om by Hom te wees, wéét jy ook wie jy is. Jy is die een wat van God afhanklik is. Daar is geen moet dat God na jou moet luister nie. Eintlik staan jy voor Hom as arme bedelaar. Dit is Hy wat besluit het dat jy maar daar mag staan. Jy is nie die een wat in trots voor God kan staan asof  Hy aan jou iets verskuldig is nie. Soos die sondaar van ouds kan jy maar net op jou bors slaan, oorweldig deur jou eie tekortkominge. Aanbidding draai maar net telkens weer jou oë in bewondering na die God wat jy aanbid:

Kom ons val in eerbetoon woor Hom neer,

kom ons buig,

kom ons kniel voor die Here ons Skepper!

Hy is ons God en ons is sy volk,

sy kudde, sy skape,

deur sy hand versorg.

(Ps. 95:6-7)

Gebed groei uit aanbidding.

Dit is nou sekerelik verstaanbaar waarom daar gesê kan word dat gebed uit aanbidding groei. Met die paal van die paalspringer word hy tot by die dwarslat gelig… met die aanbidding word die gelowige tot aan die voete van die lewende God gebring. Daar sien hy nie alleen Wie God is nie, maar ook wie hy of sy self is. Wie kan dan anders as om uit dankbaarheid God te aanbid.

En wie sou dan nie ook verder wou bid nie…

Immers,  As jy voor die almagtige God staan…

                        kan jy dan nog wonder of daar iets is wat vir Hom nie moontlik is nie?

             As hierdie God sê dat Hy jou liefhet…

                        kan jy dan nog wonder of Hy jou in jou nood sal bystaan?

             As Hy sê dat Hy elke haar op jou hoof getel het…

                        kan jy Hom dan nog daarvan verdink dat Hy jou sal vergeet?

             As Hy jou uitnooi om in gebed van Hom te kom vra…

                        sal Hy dan in stilte wegdraai?

             As Hy beloof om jou trane af te droog…

                        Kan jy dan ooit voel dat Hy jou met sy troos sal oorslaan?

 

Aanbidding is inderdaad die bedding waaruit gebed groei. Op jou knieë in verwondering voor die Een op die troon, groei die avontuur van  jou saamwees met God.

 Aanbidding in die praktyk

 Word ‘n oomblik stil. Fokus nou jou gedagtes op Wie God is! (Skryf dit in die eerste kolom neer). Vra jouself dan af wat dit prakties vir jou beteken, met ander woorde wat kan jy van God verwag? (Skryf dit in die tweede kolom neer).

 

*………………………………………………..   *……………………………………………………..

*………………………………………………..   *……………………………………………………..

*………………………………………………..   *……………………………………………………..

*………………………………………………..   *……………………………………………………..

*………………………………………………..   *……………………………………………………..

Aanbid nou vir God vir Wie Hy is en wat Hy vir jou beteken!

 Skrywer:  Prof Jan van der Watt

 

image_pdfimage_print

You may also like...