Petrus se belydenis

image_pdfimage_print

Ignorance, complete ignorance, can never be the qualification of a true Churchman (J. C. Ryle)

 

Petrus se belydenis

Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie (Handelinge 4:12)

Hierdie woorde is vandag nog net so van toepassing as toe Petrus hulle uitgespreek het. Drie vrae vloei voort uit hierdie belydenis van Petrus:

  • Wat is die leer wat Petrus hier neerlê?

Daar is geen verlossing behalwe in Christus nie. Niemand kan van sonde verlos word, behalwe deur Christus nie; niemand kan met God, die Vader, versoen word, behalwe deur die tussenkoms van Jesus Christus nie; niemand kan God se toorn ontsnap, behalwe deur Christus nie.

Daar is geen ander Naam wat aan mense gegee is, waardeur ons gered kan word nie. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie (Johannes 14:6); Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus (1 Korintiërs 3:11). Ek kan nie gedeeltelik op Christus vertrou vir my verlossing nie – volledig of niks nie.

  • Hoekom is hierdie leer waar?

Die antwoord is eenvoudig: God sê so. Maar daar is meer. Die mens is ‘n sondige wese. Die mens kan homself nie red nie – sy saak is hopeloos. Hy het ‘n Middelaar nodig om hom voor God aanvaarbaar te maak. En dit kry ons nêrens behalwe in Jesus Christus nie. Ons het ‘n magtige Verlosser nodig en Christus is dit. Hierdie leer is waar, want die Bybel sê dit vir ons. Die Bybel sê dat Christus mens geword het en na die aarde gekom het. Hier het Hy aan die kruis gesterf sodat ons sondes vergewe kan word.

  • Watter gevolgtrekkings kan ons uit hierdie leer maak?

Vandag wil ons graag almal tevrede stel. Ons wil nie mense kwaad maak deur te sê dat verlossing sonder Christus onmoontlik is nie. Enige godsdiens sonder Jesus Christus is waardeloos. Maar Hy moenie net ‘n plek in ons godsdiens hê nie – Hy moet die eerste plek beklee. Maar ons moenie nog iets byvoeg nie – ons het nie vir Christus plus iets anders nodig nie. Christus is voldoende. Daar is geen middelaar tussen die sondaar en Jesus Christus nie. Selfs opregtheid sonder Jesus Christus is nie voldoende vir ons verlossing nie.

As  daar dan geen verlossing behalwe deur Jesus Christus is nie, moet ons seker maak dat ons in daardie verlossing deel. Maar ons moet ook seker maak dat ons hierdie Goeie Nuus met ander wat dit nog nie het nie, deel. Terselfdertyd moet ons almal wat vir Jesus Christus as hulle Verlosser liefhet ook liefhê.

 

image_pdfimage_print

You may also like...