Praat God nog met ons

image_pdfimage_print

If there is fog in the pulpit, we should not expect clarity in the pew – Alistair Begg

Praat God nog met ons

Kevin deYoung (Taking God at His word, 2014) het ‘n boek oor God se woord vir die mense van vandag geskryf. Ons gaan ‘n hele aantal blogs aan hierdie boek spandeer.

Praat God nog met ons? Is dit minderwaardig as God met ons deur die Skrif en nie direk met ons praat nie. God praat steeds met ons. Kom ons kyk na 2 Petrus 1:16 – 21:

 

Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons ons nie op versinsels en legendes verlaat nie.  Nee, met ons eie oë het ons Hom in al sy majesteit gesien. Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe die Allerhoogste Majesteit gesê het: “Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug.” Die stem uit die hemel het ons self gehoor toe ons saam met Hom op die heilige berg was.   En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig.  Hierdie boodskap is soos ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn.  Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. Dit veral moet julle weet: geen profesie in die Skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie.  Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom,verkondig.

Ons het agtergrond nodig om dit te verstaan.  2 Petrus is ‘n oproep om te lewe soos God van ons verwag. In 1:3 – 11 sien ons God het aan ons sy krag geskenk om reg te lewe en om Hom te dien. Dit vertel ons ook van God se groot en kosbare beloftes (vers 3 – 4). In vers 5 – 7 kry ons  ‘n patroon van goddelike lewe en deugde. Die voorwaarde vir hierdie lewe is ons verkiesing en roeping (vers 8 – 11). Petrus vrees dat dwaalleraars die gemeente sal insluip en aan die gelowiges vryheid belowe. Dit kan lei tot sedeloosheid en lei tot afdwaling van die Weg van waarheid (2:2, 10, 18 – 19).

Hoekom waarsku Petrus die gelowiges so dringend? Want Jesus Christus gaan weer kom (3:11 – 12, 14). Die wederkoms van Jesus is dus in die Nuwe Testament ‘n motivering om reg te lewe. Hierdie dwaalleraars glo nie aan ‘n oordeelsdag nie. Petrus probeer die gelowiges oortuig dat Jesus weer sal kom en daarom moet hulle reg lewe.

In vers 16 – 21 gee Petrus twee bewyse vir Christus se wederkoms.

  • Ons was self teenwoordig (vers 16 – 18)

Petrus was een van drie dissipels wat saam met Jesus was toe Hy op die berg verheerlik is. Hy dink weer aan die gebeure van daardie dag. Waarvan hy praat is nie versinsels of legendes nie. Baie mense glo vandag dat die Bybel ‘n mite is. Hier verwys hulle veral na die wondertekens wat Jesus gedoen het. Maar as gelowiges glo ons dat alle dinge vir God moontlik is. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê (Johannes 20:31).

Petrus sê vir ons dat die Skrif nie ‘n abstrakte teksboek is nie. Hy wil hê dat die gelowiges heilig moet lewe. Hy wil hê dat hulle hulle lewens moet inrig met die sekerheid van Jesus se wederkoms. Daarom wil hy hulle oortuig dat die wederkoms beslis sal plaasvind.. Tydens die verheerliking het hy gesien hoe die sluier van Jesus se gesig weggeneem word – hy het Jesus in sy volle hemelse heerlikheid gesien. Hy besef ook dat ‘n goddelose lewe nie met die heerlikheid van Christus versoenbaar is nie.

  • Dit is neergeskryf in die Skrif (vers 19 – 21).

Van die wederkoms kan ons in betroubare dokumente lees. Wat by Jesus se verheerliking gebeur het, is net ‘n bevestiging van die profetiese woorde.

Wat leer hierdie gedeelte ons van God se woord? Daarna kyk ons volgende keer.

image_pdfimage_print

You may also like...