Psalm 10 (1)

image_pdfimage_print

 

“Prayer without study would be empty. Study without prayer would be blind.” Karl Barth

 

Psalm 10 (1)

[Ek gaan dwarsdeur van die Nuwe Testament en Psalms. ‘n Direkte Vertaling van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (2014) gebruik maak.] Hierdie is ‘n lang psalm so ek gaan ‘n hele aantal blogs aan hom spandeer.

Billy Graham lees elke maand al 150 psalms. Vir hom het hulle duidelik ‘n besondere betekenis. Meeste van ons, ek ingesluit, lees die psalms nie so sistematies nie – ons pik hier en pik daar. Daarom het ek besluit dat ek hierdie jaar ‘n bietjie dieper in die psalms wil delf. Ek het veral gebruik gemaak van John Goldingay se drie-volume kommentaar – Psalms.

 

Tema: Al voel God somtyds vir ons ver weg, is Hy tog bewus van alle onreg.

Psalm 10 sluit in sekere opsigte by die vorige psalm aan. Waar Psalm 9 afsluit met die gebed dat God Hom sal openbaar sodat die mens homself nie kan verhef nie, handel hierdie psalm nou oor die hoogmoediges wat die vrome vervolg. In Psalm 9 het die bidder sy dank aan God betuig. In Psalm 10 smeek en kla hy by God.

 

Vers  1 – 2 sit die alfabet en die gebed van 9:19 – 20 voort, want dit lyk asof God nie ingryp nie. Vers 12 – 15 sit ook die alfabet en gebed voort, maar nou is die teenstander die goddelose man. Vers 16 – 18 voltooi die alfabet. Die hulpeloses het nuwe moed, want die Here het hulle gesmeek gehoor.

 

In hierdie alfabetiese gedig kom daar ‘n beskrywing van ‘n goddelose man voor (vers 3 – 11). Dit volg na die vermelding van die goddeloses in vers 2. Dit is ‘n omvattende beeld wat die begeerte en trots agter sy bose dade ontleed. Dit ontbloot ook sy verwerping van God, sy selfvertroue, sy onderdrukking van die hulpeloses, die swakkes en diegene wat onbeskermd is. Hy glo dat God nie sien of omgee nie.

 

Die rangskikking word moeilik verduidelik, maar die bedoeling is duidelik. Tussen nasies en in die Israelse gemeenskap lyk dit asof die goddeloses ongehinderd vooruitgaan. Maar oorwinnings in die verlede wys dat God se oordeel aan die werk is. Die psalmis se gebed is dat God nasionaal en internasionaal sal optree.

 

Psalm 10 is soos ‘n lemoen wat middeldeur gesny is. Die eerste en laaste strofes is soos die skil buite om. Die twee hoofdele is soos die vrug aan die binnekant. Die skil bestaan uit twee dele wat mekaar balanseer: ‘n klaaglied en ‘n loflied. Ons begin by die skil in die volgende blog.

 

 

image_pdfimage_print