Romeine 11:25 – 26

image_pdfimage_print

Romeine 11:25 – 26 – Jan van der Watt

Benita vra:

Wat bedoel Paulus in Romeine 11:25-26?

Antwoord:

Prof Jan van der Watt antwoord:

Rom 11:25-26 lees so: Ons staan hier voor ‘n geheimenis, broers, en ek wil hê julle moet weet wat dit is, sodat julle nie te selfversekerd sal wees nie. Die verharding het oor ‘n deel van Israel gekom en duur totdat die volle getal uit die heidennasies in die koninkryk ingegaan het; 26en op hierdie manier sal die hele Israel gered word. So staan daar geskrywe: “Uit Sion sal die Redder kom, en Hy sal die goddeloosheid van sy volk Jakob verwyder.’ Hierdie verse staan in van die moeilikste dele in die Nuwe Testament, wat by Rom 9-11 strek. Daar praat Paulus oor die feit dat die Jode nie as geheel Jesus as Messias aanvaar het nie, terwyl die heidense volke die beloftes van God en Jesus omhels het. Paulus waarsku egter in die gedeelte dat die heidene nie te selfversekerd moet wees teenoor die Jode nie. God het nie sy beloftes aan Israel vergeet nie – as sy plan onder die ander nasies sy volle gang gegaan het, sal die Jode ook massaal hulle pad na God toe terugvind: daarvoor sal God self sorg. Ons praat dus in die teologie van die massabekering van die Jode in die eindtyd, hoewel dit nie verstaan moet word in die sin dat elke Israeliet tot bekering gaan kom nie, net soos nie elke persoon uit die heidennasies tot bekering gaan kom nie. Die gebeure bewys dus onder andere dat God getrou is aan sy beloftes (Rom 11:1).

 

Skrywer: Prof Jan van der Watt

image_pdfimage_print

You may also like...