Sonde van die vaders

image_pdfimage_print

Sonde van die vaders – Francois Malan

Sonja vra:

SONDE VAN DIE VADERS Het reeds die antwoord gelees wat op 14 April 2009 gepubliseer is, maar wil graag net in eenvoud my vraag stel. Dit is as voorbeeld asseblief. As my “pa” gesondig het teenoor die Here en hy het nooit berou getoon nie waarom is dit dat sy kinders en die se kinders onder die sonde nie vrygespreek sal word nie as die kinders en die se kinders in God glo en nie eers bewys is van die sonde wat plaasgevind het nie. Het Jesus nie aan die kruis gesterf vir al ons sondes nie? Waarom glo mense dat die sondes van die vader tot in die derde, vierde geslag sal geld en ek as kind daaronder lei.

Antwoord

 

Prof Francois Malan antwoord:

 

  • Waarom is dit dat sy kinders en die se kinders onder die sonde nie vrygespreek sal word nie as die kinders en die se kinders in God glo? –

 

Die gedagte kom van Eksodus 20:5,6 wat eintlik die volk Israel wat uit hulle slaweskap in Egipte bevry is, wil leer en waarsku teen afgode en die aanbidding van beelde. En die moeilike woord is ‘Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe’ – die woord vir ‘toereken’ in Hebreeus pakad het ‘n wye verskeidenheid van betekenisse: ‘toereken’ soos in verantwoordelik stel vir, maar ook bv. Hom ‘bekommer’ oor hulle. En daarom die byvoeging: maar Ek betoon (of doen) liefde (of lojale verbondenheid) aan duisende wat My liefhet en my gebooie onderhou.

 

Eksodus 20:5,6 sê: Ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan My (dit teenoor diens aan ander gode of afbeeldings van God in 20:3,4). Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat My haat, maar Ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat My liefhet en my gebooie gehoorsaam (vgl. Deutr. 5:9,10).

 

Hoe die liefde van die Here sy straf verander, blyk reeds  toe Israel teen die Here en Moses in opstand gekom het en geweier het om in Kanaän in te gaan. Toe  pleit Moses by die Here: Laat U groot mag nou bekend word, Here, soos U gesê het: Ek, die Here, is lankmoedig en vol liefde. Maar Ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders die sondes van vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag. Vergewe dan tog die sonde van hierdie volk in u groot liefde, soos U hulle van Egipte af tot hiertoe vergewe het. Toe het die Here geantwoord: Ek vergewe hulle, soos jy gevra het (Num 14:17-20). Toe is die vaders in die woestyn gedurende 40 jaar dood as hulle straf, maar hulle kinders is daarna in Kanaän ingelei.

 

Maar dat elke mens vir homself rekenskap moet gee voor die Here blyk reeds uit Esegiël 18. Daar word vertel dat die Jode in ballingskap in Babel die onlogiese spreekwoord gehad het: die pa’s eet groen druiwe en dan word die kinders se tande stomp. So seker as Ek leef, sê die Here my God: julle sal nie meer dié spreekwoord in Israel gebruik nie. Al die mense behoort aan My, vaders en kinders is Myne. Dit is die mens wat sondig wat sal sterf. Wie leef volgens my wil, sal reg laat geskied en reg doen:…..So iemand leef volgens my wil en hy sal bly lewe, sê die Here my God (Eseg.18:2-5,9).

Lees verder in Eseg. 18 na ‘n goeie pa wat ‘n slegte seun het en elkeen vir sy eie lewe verantwoording moet doen (18:10-13), ‘n slegte seun wat ‘n goeie seun het – hy sal nie sterf vir sy pa se sondes nie (18:14-18); elkeen sal sy eie gevolge dra (18:19-20), en die goddelose wat hom bekeer sal bly lewe (18:21-23); en as iemand ophou om die wil van die Here te doen sal hy nie bly lewe nie (18:24)…Dit is nie my wil dat die mens moet sterf nie, sê die Here my God, maar dat hy hom bekeer en bly lewe (18:32).

 

In Romeine 14:12 sê Paulus: Elkeen van ons sal oor homself aan God rekenskap moet gee.

 

  • Het Jesus nie aan die kruis gesterf vir al ons sondes nie? –

 

Jesus se belofte is dat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê  (Joh 3:16,36). Want Hy het vir al ons sondes betaal aan die kruis. Maar wie aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom (Joh 3:36).     

In Joh 5:24 sê Jesus: Dit verseker Ek julle: Wie luister wat Ek sê, en in Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie maar het reeds uit die dood in die lewe oorgegaan.

 

  • Waarom glo mense dat die sondes van die vader tot in die derde, vierde geslag sal geld en ek as kind daaronder lei? –

‘n Kind wat in ‘n huis groot word waar God nie gedien word nie, het die nadeel dat hy of sy van kleins af nie vir Jesus by sy of haar ouers leer ken nie. Maar kan Hom leer ken op baie ander maniere: bv. by die skool, of by maats, of deur boeke, veral die Bybel. En aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word (Joh 1:12)

 

In Matteus 10:34-39 sê Jesus dat daar verdeeldheid in huisgesinne sal kom oor Hom. Party sal in Hom glo en ander nie. En iemand wat sy pa of ma liewer het as vir Hom, is nie werd om aan Hom te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en My volg nie, is nie werd om aan My te behoort nie. So ernstig kan die besluit wees om in Jesus te glo en Hom te volg as jy grootword in ‘n huis wat nie die Here wil dien nie. 

 

Maar die mense wat in Jesus glo kan seker wees dat die Heilige Gees van God in hulle kom woon het en hulle kinders van God gemaak het om saam met Jesus erfgename van God te wees. En aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid (Romeine 8:12-17). 

 

Skrywer: Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...