1

Individuele gebed – Jan van der Watt

‘n Leser vra:

Die Bybel sê waar daar 2 of meer saam bid, daar is God. As jy alleen is, word die boodskap nog as  gebed op gestuur deur die Heilige Gees,

Antwoord

Prof Jan van der Watt antwoord:

Daar is baie plekke in die Nuwe Testament waar daar gesê word dat dit ook ‘n gebed is as ‘n mens as individu met God praat (lees bv. Mat 6:6; Ef. 1:15-16). Om alleen te bid is net so geldig as enig ander gebed. Onthou, Jesus het ook dikwels alleen gaan bid, ook die nag toe Hy gevang is (bv. Mat 26:36).

Die gedeelte waarna Suzette verwys wat van twee of drie praat, staan in Mat 18:19-20. Hoofstuk 18 in Matteus gaan oor dinge wat in die gemeente gebeur, bv. as iemand iets verkeerd gedoen het in die gemeente, wie belangrik is in die gemeente of as iemand nie ander wil vergewe nie, ens. Matteus sê dus hier waar twee of drie mense saam is, kan mens van ‘n gemeente (versameling/ vergadering) praat. As die gemeente saam bid (of dit nou maar net twee of drie is) dan is God ook daar, want dit Sy gemeente. Daarmee wil Matteus nie sê dat God nie na individue luister nie, soos ons hierbo gesê het. Hy wil egter beklemtoon dat ‘n gemeente (hoe groot of klein ook al) se gebed verhoor word, omdat God by hulle is.

‘n Laaste opmerking: waarom word daar van ‘twee of drie’ gepraat. Die rede is omdat twee of drie getuies destyds as ‘n wettige groep gesien is wat byvoorbeeld in ‘n hof getuienis kon aflê (Deut 17:6; 19:15; Mat 18:16; 2 Kor 13:1; Heb 10:28). Net so vorm twee of drie ‘n wettige groep as dit by die gemeente kom.

Skrywer:  Prof Jan van der Watt
Perspektief op gebed (31) – Die hartklop van gebed. – Jan van der Watt

SLOT: ‘n Gebedsprogram vir doelgerigte gebed.

* Dit is belangrik om eers voor jy begin bid ‘stil’ te word. Word stil… laat jou gedagtes gaan en stel jou in op die ontmoeting met die Here.

* Daar word nie spesiale plek aan nadenke oor jou Bybelstudie in hierdie gebedsprogram gegee nie, want dit hoort eintlik by al die stappe tuis, afhangende van waaroor jou Bybelstudie gaan. Jy kan dus self jou Bybelstudie se resultate in jou gebed inwerk waar jy voel die betrokke Bybelstudie se resultate die beste pas.

1. Aanbidding, lof en dank.

            My nadenke: Dink na oor God. * Wie is Hy vir my? (Psalms uit die Bybel kan jou hier help        …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

            * Hoe en waar het ek God vandag ervaar? ……………………………………………………….

            …………………………………………………………………………

            * Was ek vandag van God bewus in alles wat ek gedoen het?………………………………

AANBIDDING: Erken die Here in jou eie woerde vir wie Hy is…………………………

………………………………………………………………………………………….

 LOF: Loof die Here vir wat Hy vir jou gedoen het……………….

………………………………………………………………………………………

DANK: Sê vir die Here dankie vir alles (onthou dit sluit in dat jy vir Hom erkenning gee vir wat Hy vir jou gedoen het, maar ook jouself aan Hom toewy deur aan Hom jou lewe te gee).

TOEWYDING:  Sê aan die Here dat jy aan Hom behoort. Terwyl dit aan Hom bely, dink ook na oor wat dit vir jou beteken.

2. Ek bely my sonde.

Kontrole of terugrapport is belangrik. So kan ‘n mens agterkom hoe jou lewe gevorm word. Sondebelydenis behels immers om van jou sonde ontslae te raak en dit nie weer te wil doen nie. Daarom is kontrole belangrik. So kan jy ook sien hoe jy op die pad van heiligmaking vorder.

TERUGRAPPORT:

 * Watter sake het ek gister bely?………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………

* Wat het ten opsigte van elke saak gebeur?…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

* Hoe het dit gebeur en waarom?………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

* Wat het ek geleer uit die ‘sonde’ wat ek ‘oorwin’ het?………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

* Hoe moet ek herbeplan en watter planne moet ek maak om die sonde waarin ek weer geval het, te oorkom? (Strategiese beplanning vir die oorwinning van sonde)……………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

            BELYDENIS VAN SONDE:

 

NADENKE OOR WAT DIE VORIGE DAG GEBEUR HET

BELY EN AANVAAR VERGIFNIS

WAAROM HET EK DIT GEDOEN EN HOE KAN EK DIT REGSTEL?

Noem dinge verkeerd gedoen / gesê :

 a)……………………………………..

b)……………………………………..

c)……………………………………..

d)……………………………………..

 

Met watter verkeerde gesindhede sukkel ek mee?

a)……………………………………

b)……………………………………

c)……………………………………

 

Vra vergifnis en aanvaar dit met dank

 a)……………………………………..

b)……………………………………..

c)……………………………………..

d)……………………………………..

 

 

a)……………………………………..

b)……………………………………..

c)……………………………………..

Wat moet ek doen om dit reg te stel sodat dit nie weer gebeur nie?

 a)…………………………………….

b)…………………………………….

c)…………………………………….

d)…………………………………….

 

 

a)…………………………………….

b)…………………………………….

c)…………………………………….

 

Ek praat my saak uit.

 

Terugrapport

 

 

Datum

 

……………………………………………………

Watter gebede is verhoor en hoe?

 

………………………………………………………………

Watter gebede is nog nie verhoor nie?

 ………………………………………..

………………………………………..

…………………………………………

Toewyding.

Sê doodgewoon aan die Here dat jy aan Hom behoort! (Geniet sy teenwoordigheid)……………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Skrywer:  Prof Jan van der Watt
Perspektief op gebed (30) – Die hartklop van gebed. – Jan van der Watt

VRAAG 7: Bid in die Naam van Jesus.

Om in die naam van Jesus te bid, beteken om op sy gesag te bid. Hy gee jou die gesag om te bid. Om dit anders te stel: jou versoeke ry op sy rug. Voor God is dit asof Jesus dit self vra.

Maar, dit behels ook meer. Om in die Naam van Jesus te bid beteken ook dat jy jou volledig met Hom assosieer. Jy veronderstel eintlik met jou beroep op sy Naam dat jy jou volledig met Hom assosieer en dat alles wat jy sê sy goedkeuring wegdra. So gesien is dit eintlik ‘n groot verantwoordelikheid. Dit moet ‘n mens ook versigtiger maak om sommer enigiets te bid. Gebed gaan uiteindelik daaroor dat jy jou wil meer in ooreenstemming met die wil van God bring. Daarom behoort jou gebede ook die wil van God te weerspieël.

VRAAG 8: Hoekom moet ons bid as die Here dan reeds alles weet?

Iets wat gelowiges nogal dikwels pla, is die woorde in Mat 6:8: ‘…julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle Hom vra’. Die vraag is dan gewoonlik waarom ‘n mens nog moet bid as die Here eintlik reeds alles weet?

Die eerste deel van die antwoord lê in die konteks van die woorde in Mat 6:7-8. Dit gaan daar oor mense wat vreeslik baie woorde gebruik en dink dat hulle so die Here kan oortuig of miskien nog kan afpers. Mense uit sekere godsdienstige bewegings het gedink dat die gode met baie en harde gepratery oortuig sou kon word om te doen wat jy wil hê. Die Here sê dat Hy nie so werk nie. Jy hoef nie vreeslik in jou gebed tekere te gaan asof Hy nie weet wat aangaan en jy eers alles onder sy aandag moet bring nie. Die gedagte is dus nie dat Hy alles weet en daarom buitendien nie wil hê jy moet bid nie. Nee, hy wil net nugterheid in jou gebed bring.

‘n Ander deel van die antwoord lê in die feit dat gebed nie werk soos ‘n lekkergoedmasjien waar ons net ons versoeke ingooi en dan verwag dat God die antwoorde outomaties moet laat uitval nie. Gebed se basis is ons persoonlike verhouding met God. Hy’s ons Pa op wie se skoot ons sit! Met Hom gesels ons oor dinge.

Nou, daar op sy skoot kan ons Hom nie forseer om te maak soos ons sê nie. Ons kan ons ‘begeertes’ wel met Hom bespreek. Maar uiteindelik moet gebed meer aan ons doen as aan God. Ons wil moet in lyn met God se wil kom!

God weet wat ons nodig het. Hy ken ook die plan vir ons lewe. Maar gebed is vir Hom veel meer as ‘n vraesessie. Dit is oomblikke van persoonlike gemeenskap. Dit is die saamwees en die ontdekking van Wie God is en wie jyself is wat ons in gebed soos ‘n arend bo ons eie begeertes en wil uitlug. Daar vind ons rus in die teenwoordigheid en nabyheid van God self.

As gebed net die oorhandiging van ‘n gebedslysie aan God was, sou ‘n mens kon wonder waarom jy nou juis moet bid? Maar nou is dit veel meer… dit is ware gemeenskap met God!

VRAAG 9: Hoe leer ek my kinders bid?

Kinders ontwikkel vinnig. Verstandelik en emosioneel beweeg hulle dus redelik vinnig deur sekere fases. Daarom moet die ouer sy kind se ontwikkeling goed dophou. Daar is periodes, veral voor hulle tien word, wanneer hulle graag na-aap. Daardie geleentheid moet gebruik word om sekere gebedspatrone vas te lê. Hulle moet gewoond raak om te bid! As hulle ouer word en tienerskoene begin aantrek word hulle meer krities en selfstandig. Dan raak dit belangrik om met hulle te gesels oor dinge soos gebedsverhoring of die manier waarop God in gebed teenwoordig is. As ouer moet jy jou dus laat lei deur die groeifase van jou kind.

Ons moet ook erns maak met ons kinders se vrae oor gebed. Klein kinders kan byvoorbeeld bid dat ‘ouma wat siek is gesond word’. As dit nie dadelik gebeur nie, wil hulle weet hoekom. Die Here is dan sterk. Waarom luister Hy dan nie? In so ‘n geval moet die ouer oppas om nie verkeerde idees in die kind se kop te plant net om uit die vraag te kom nie. Hierdie antwoorde onthou die kind gewoonlik baie goed, soms vir die res van sy lewe. Doen dus moeite om sinvol met jou kind te gesels as hy of sy ‘n probleem met gebed het. Uiteindelik sal julle almal die vrugte daarvan pluk.

As ouers is ons voorbeeld egter die heel belangrikste. Hoe ons bid, wat ons daaroor sê en wat ons van gebed verwag, word die ‘voorbeeld’ wat ons kind navolg. As jou kind jou nooit sien of hoor bid nie, sal hy of sy daarvan aflei dat gebed eintlik nie vir jou so belangrik is nie. Dit maak nie sigbaar deel van jou lewe uit nie. As jy bid vir hulp van die Here, maar daarna nog erger kla oor jou probleme, vertel dit aan jou kind iets van jou ongeloof. Die respek en erns waarmee jy vir en voor jou kinders bid, is dus deurslaggewend.

Kortom, neem jou kind ernstig en stel ‘n goeie voorbeeld.

Skrywer:  Prof Jan van der Watt
Perspektief op gebed (29) – Die hartklop van gebed. – Jan van der Watt

En wat nou as??.. Vrae wat pla!

VRAAG 5: Mag ek bid vir iets wat wetenskaplik onmoontlik is?

God is natuurlik bo die skepping verhef omdat Hy die Skepper is. Daarom kan Hy enigiets in die skepping laat gebeur. God kan op enige manier ingryp. Hy is immers God!

MAAR as Skepper is Hy ook die een wat die natuurwette in die skepping ingebou het. Hy is ook die Een wat die skepping onderhou. God staan dus nie teenoor die skepping of die natuurwette nie. Die natuurwette weerspieël eintlik God se wil. Daarom is die normale manier waarop God werk deur die natuurwette. Om God te vra om teen die natuurwetenskaplike in te gaan, is eintlik om Hom te vra om teen sy eie skeppingsbeplanning in te gaan. Dat Hy dit sommer net sal doen, is hoogs onwaarskynlik. Daarvoor moet daar ‘n baie goeie rede wees.

VRAAG 6: Verskillende tipes gebede?

Daar is baie opwindende maniere om te bid, veral om saam met ander te bid. Omdat gebed ‘n gesprek met God is, kan gebed baie verskillende vorms aanneem. Hier word maar enkeles genoem.

Persoonlike gebede.

Gedissiplineerde persoonlike gebede.

Uit die beskrywing van gebed in die res van die boek is dit duidelik dat persoonlike gebed redelik omvattend kan wees. Dit kan met lof en aanbidding begin, met skuldbelydenis aangaan en in ‘n algemene gesprek van ‘vra en voorbidding uitloop.

Elke gebed hoef natuurlik nie presies so te wees nie. Soms kan daar meer op lof en aanbidding en soms meer op vra of voorbidding gekonsentreer word. Daar moet tog probeer word om gebalanseerd te bid. Om by elke geleentheid net jou lysie versoeke aan God voor te hou, sonder om ook gereeld op die lof en aanbidding van God te fokus, sou jou gebed baie verarm. Daarom is dit goed om tog een of ander kontrole oor jou eie persoonlike gebedstyl te hou.

Om gedissiplineerd en gereeld te bid is belangrik. So vloei die sake wat jy met God wil bespreek inmekaar; jy kom agter hoe God jou gebede verhoor en spesiaal met jou werk; jy kan jou sonde waarmee jy sukkel met God se hulp uitsorteer, en so aan. Om egter net af en toe te bid breek hierdie ‘gebedsritme’. Dit is onnodig om te sê dat dit jou gebed radikaal sal verarm.

‘n Groot gevaar is natuurlik ook om in die gewoonte van ‘rympiesgebede’ te verval. Dit is die soort van ‘Here wees met die sendelinge op die sendingvelde; vergewe my sonde, Amen’ gebede. Afgesien daarvan dat so ‘n gebed ‘n bietjie simboliese waarde het – jy sê darem vir die Here dat jy Hom nie vergeet het nie – is dit andersins nie veel werd nie. Die beste manier om jouself te help om uit die strik te kom, is om voor jy gaan bid eers deeglik na te dink oor wat jy met die Here wil bespreek. Gun jouself die kans om ‘stil’ te word. ‘Beplan’ jou gebed eers ‘n bietjie.

Ander persoonlike gebede.

Die vorm van ‘n mens se gebede hang natuurlik baie van die situasie af. As ‘n mens besef dat gebed ‘n gesprek met jou Vader is, besef jy ook dat gebed omtrent enigiets van ‘n enkele sinnetjie tot ‘n lang pleitrede kan wees. Jy kan maar die vrymoedigheid neem om spontaan met God te praat. Om in ‘n sinnetjie God se bystand voor ‘n eksamen of belangrike vergadering te vra, het net soveel krag as wat ‘n lang gebed sou hê. ‘n Skietgebed as jy in die nood is, weerklink ook in die hemelse troonsaal. Om langs die see op ‘n rots te sit en sommer vir die Here dankie te sê vir sy goedheid word ‘n pêrel in die skatkis van die hemel.

Daar moet geen beperking gelê word op die spontaniteit van gebed nie. As jy met die Here wil praat, praat met Hom! As jy vir Hom iets wil sê, sê dit!

Groepsgebede.

Groepsgebede bring ‘twee of drie’, selfs baie meer in die ‘Naam van die Here’ saam.

Gesamentlike gebede.

Die mees algemene gesamentlike gebede is ‘n groepie gelowiges wat saamkom en eenvoudig beurte neem om met God te praat. Die Bybel sê dat ons gebede soos wierook voor God in die hemel is (Op 5:8). Dit is vir Hom aangenaam om na sy kinders se gebede te luister. Daarom moet ‘n mens nie die effektiwiteit hiervan onderskat nie.

Tog is daar hier ook sekere gevare waarvoor ‘n mens moet oppas. Lang gebede deur ‘n enkele persoon wat allerhande ‘draaie’ loop waar die ander lede van die groep nie eers weet ‘draaie’ is nie, moet ontmoedig word. Groepsgebed moet groepsgebed bly – gelowiges moet kan saamstem met wat gebid word.

Dit bring ons by ‘n volgende gevaar, naamlik om gebed te misbruik om met ander ‘in argument te gaan’. As iemand byvoorbeeld sterk voel oor ‘n sekere politieke saak, sal hy miskien by die Here pleit om sy saak te bevoordeel. Natuurlik mag jy ook vir die politiek bid, maar groepsgebed mag nie die arena word waar mense in ‘onder onsies’ met mekaar betrokke raak nie. Iemand wat met sulke valse motiewe bid, moet weet dat God tot in sy hart sien.

Iets wat ‘n mens meer kere laat wonder is al die herhaling wat dikwels gedurende groepsgebed plaasvind. Ses persone bid en al ses bid vir dieselfde ding, net in ander woorde! Het die Here dan nie die eerste keer gehoor nie? Is groepsgebed nie veronderstel om daarop gebaseer te wees dat gelowiges, saamstem nie? As jy nou klaar oor ‘n saak saamgestem het, waarom moet jy die Here nou weer daaraan herinner? Behoorlike beplanning is ook met groepsgebed belangrik. Kom ooreen waaroor wie gaan bid en stem dan in die gebed saam. Dit sal ‘sirkelgebede’ uitskakel.

Gesinsgebede.

Die oomblikke wat ‘n gesin saam om die troon van die Here in gebed kniel, is goue oomblikke. Daar fokus die gesin op dinge wat hulle raak en kan hulle vir mekaar bid! Daar kan hulle ook voor God op ‘n ander manier betrokke raak by mekaar se sake.

Dikwels as daar konflik in die huis is, is dit moeilik om die saak ‘saam met die Here’ uit te praat. As die een party sê: ‘Die Here hou nie van wat jy doen nie’, is die ander party baie vinnig om die eerste party se sondes ook uit te ryg. In die gesin ken ons mekaar mos so goed dat ons niks kan wegsteek nie. So word die Here eintlik uit die konfliksitausie uitgesluit! In gebed kan niemand egter van God af weghardloop nie! Daar word ons met ons eie sonde maar ook met die bereidheid om die regte dinge te wil doen, gekonfronteer.

Moenie gesamentlike gebed in die gesin afskeep nie. Daar word ons soveel hegter aan mekaar en aan ons hemelse Vader gebind.

Singebede.

‘n Ander moontlikheid om saam te bid is om elkeen net in ‘n enkele sin te bid vir wat op sy of haar hart is. So kry almal geleentheid om aan die gebed deel te neem en gewoonlik word die gevaar van ‘herhaling’ uitgeskakel.

Kettinggebede.

Kettinggebede kan verskillende vorms aanneem. Dit is gebede wat presies werk soos ‘n ketting werk: die een skakel in die ander in. So word daar onophoudelik, soos ‘n ketting aanmekaar geryg is, gebid. Gewoonlik gaan dit ook oor ‘n belangrike saak waaroor gebid word. Dit is wonderlik om so saam te bid. Dit snoer werklik gelowiges eendragtig saam rondom dieselfde saak!

Kettinggebede kan plaasvind in ‘n groep wat bymekaar gekom het. Hulle kry dan in die ry af, een na die ander, ‘n kans om te bid. Hier hoef dit nie noodwendig oor dieselfde saak te gaan nie.

Kettinggebede word dikwels ook so gereël dat elke persoon ‘n spesifieke tyd kry waarop hy moet bid. Waar hy of sy ook al op daardie tydstip is, word die kettinggebed voortgesit.

Daar moet egter opgepas word om nie hierdie vorm van gebed te misbruik nie! In Mat 6:7 waarsku die Here juis teen ‘n stortvloed van woorde. Dit beteken dat mense dink hulle kan die Here deur hulle baie woorde of lang gebede manipuleer. Om die waarheid te sê, hou die Here nie baie daarvan nie. Hy soek nie woorde nie, maar opregte harte.

Simboliese gebede.

Daar word baie gebid. Voor of na etes, voor vergaderings of byeenkomste en so aan. Sommige gelowiges voel dat hierdie gebede nie altyd opreg is nie en hulle is seker in baie gevalle reg. Jy kan nie bid dat die Here ‘n vergadering moet seën en daarna word opgetree soos vyande van die Here nie.

Tog moet ons weer ‘n keer mooi nadink oor wat die gebede presies ‘doen’. Om voor die ete te bid is ‘n gewoonte en gewoonlik word dieselfde ‘rympie’ opgesê. Ons leer dit as kinders van ons ouers en hulle het dit weer van hulle ouers geleer. Dit is dus gewoonlik nie ‘n spontane gebed wat elke keer anders klink nie. ‘n Mens sou eintlik kon sê dat die ‘eintlike’ gebed nie in die woorde self lê nie, maar in die gesindheid van die persone. Deur so voor ete saam te bid, is ‘n simboliese aksie waarin ‘n mens erkenning vir die Here gee. Jy sê vir Hom dat Hy deel is van jou lewe en dat jy ook erken dat jy die kos uit sy hand ontvang. Hy is die een wat vir jou sorg. Eintlik maak dit dan nie veel saak watter woorde jy gebruik nie.

Dieselfde geld sekerlik van gebede by vergaderings. Een van die treffendste geleenthede wat ek bygewoon het,was ‘n gebed voor ‘n simfoniekonsert in Nederland. Die bidder het eenvouding gesê dat hulle die Here as Here wil erken, ook vir die talente wat Hy hulle gegee het. Dit is eintlik mos wat ‘n gelowige se lewe is.. ‘n erkenning tot eer van die Here.

Moet dus nie bang wees om ‘simboliese gebede’ te bid nie. Dit is ‘n getuienis wat jyself oor jouself voor andere lewer.

Skrywer:  Prof Jan van der Watt