Dr Johann Voges

image_pdfimage_print

Johann Voges het in 2019 afgetree na 40 jaar in die bediening en woon tans in Knysna. Hy was voltyds leraar in Standerton moedergemeente en Lynnwood gemeente in Pretoria. Na sy aftrede was hy deeltydse leraar in Sabie, Graskop en Chrissiesmeer gemeentes. Hy was ook vir 18 jaar betrokke in sinodale werksaamhede in die Noordelike en Algemene sinode van die Ned Geref Kerk.

Tans is hy ingeskakel by Knysna gemeente betrokke by 3 Bybelstudiegroepe en preek elke maand by die Knysna VGK gemeente en Knysna Presbyterian Church.

Hy is ʼn pa van vyf eie kinders en drie aangetroudes en ʼn oupa van vyf klein­kinders en vir 47 jaar ge­troud met Martie, die ma en ouma van hulle almal. Sy is ongelukkig in April 2021 na ʼn 4 jaar sinkplaatpad aan kanker oorlede.

Na sy aftrede het hy meer voltyds begin skrywe en publiseer ‘Daarom kan ek sing’ (CUM Boeke 2016) en ‘Miskien is daar hoop’ (CLF 2020) en ‘Anderkant twyfel’ (CLF 2022) en ‘Jesus se preekstories’ (Groep 7 Drukkers 2023). Hy was ook mede­skrywer in ‘Praat met my’ (Dibukeng 1991), ‘ʼn Bietjie reën’ (BybelMedia 2019), ‘Mansgenoeg’ (Carpe Diem Media 2020) en ‘ʼn Hand vol hoop’ (Bybel­Media 2021).

image_pdfimage_print