NEHEMIA – GEBED (1)

image_pdfimage_print

Where the light is brightest, the shadows are deepest. -Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

 

Nehemia – Gebed (1)

Daar is al heelwat boeke oor Nehemia as leier geskryf. Nou het nog ‘n nuwe boek verskyn: Leader after God’s own Heart deur Jim George (2012). Kom ons kyk na sekere aspekte van Nehemia se leierskap.

 

Ons kom nou by die tweede kenmerk van ‘n leier: gebed.

 

 

Kenmerk #2: Gebed … bemagtig jou leierskap

“Ag, Here, luister tog na die gebed van u dienaar en na die gebed van u dienaars, hulle vir wie dit ‘n vreugde is om u Naam te eer. Laat my tog voorspoedig wees met wat ek vandag wil doen. Laat hierdie man my simpatiek gesind wees.” Ek was die koning se skinker (1:11)

Gebed mag nooit ‘n laaste uitkoms wees nie – as niks anders werk nie. Nehemia, soos Daniël, het tyd ingeruim om elke dag te bid. Hy het gebid vir die ballinge wat na Jerusalem toe teruggekeer het; vir die herstel van Jerusalem. Maar op hierdie spesifieke dag was dinge radikaal anders. Hy het ontstellende nuus gehoor; sy hart was stukkend. God se Naam en sy heerlikheid het skynbaar niks vorentoe beweeg nie. Jerusalem is steeds vervalle; God se mense kry swaar.

 

Wat kan Nehemia doen? Hy sit ver van hulle af. Bid. Hy vra God om tussenbeide te tree: Ag, Here, God van die hemel, groot en ontsagwekkende God wat u verbond en u troue liefde handhaaf teenoor dié wat vir U liefhet en u gebooie gehoorsaam, luister tog, gee tog ag op die gebed wat ek, u dienaar, sonder ophou tot U bid (1:5 – 6).

 

Nehemia is ‘n leier, maar ‘n leier met ‘n probleem. Hy weet egter hoe om by God krag te kry vir dit wat hy moet doen. Hy weet hy moet eers na God kyk en dan kan hy ander lei. Hy weet ook dat ‘n leier afhanklik van gebed moet wees.

 

Watter eienskappe moet ‘n leier hê? Daar is baie boeke met lang lyste. Meeste lyste verwys nie na gebed nie. Baie leiers sien gebed selfs as ‘n teken van swakheid. Maar as ons werklik groot leiers wil wees, moet ons, soos Nehemia, gereeld bid – ons moet besef dat Jesus Christus ons kragbron is.

image_pdfimage_print

You may also like...