WAAROM VIND PLAASMOORDE PLAAS?

image_pdfimage_print

WAAROM VIND PLAASMOORDE PLAAS? – Francois Malan

Lizette vra:

Ek het eenkeer met ‘n ateïs gesels en hy wou by my weet waarom God sekere goed toelaat as Hy ‘n God van liefde is. Hierdie vraag laat my steeds ook wonder waarom plaasmoorde plaasvind want hierdie mense bid tog sekerlik ook vir God se beskerming en liefde?

Antwoord

Prof. Francois Malan antwoord:

Hoe seker is jy dat hulle bid vir God se beskerming en liefde? dat hulle lewe as kinders van God, wat op Hom vertrou vir hulle hele lewe, en in gemeenskap met Jesus Christus, sy Seun, lewe in die liefde van God?

 

As dit waar is dat hulle uit liefde vir God gelewe het, kan jy seker wees dat hulle nou by God is, want geen dood kan hulle van sy liefde skei nie (Romeine 8:38-39), en om heen te gaan en met Christus te wees is verreweg die beste (Filippense 1:23).

 

Maar dieselfde boek wat ons leer dat God liefde is (1 Johannes 4:7-20), sê ook: as iemand sê hy ken God, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is hy ‘n leuenaar, en die waarheid is nie in hom nie; wie beweer dat hy in God bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het; as iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis (1 Johannes 2:4,6,9).

 

 Uit sy liefde vir die mensdom het God sy Seun gegee om aan ‘n kruis te sterf vir die sonde van die wêreld, sodat elkeen wat in Jesus Christus glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie is reeds veroordeel omdat hy nie in die engste Seun van God glo nie (Johannes 3:16,18).

 

            Die Heilige Gees verbind ons deur geloof aan Christus, die Seun van God, en so word ons kinders van God en saam met Christus ook erfgename van die ewige lewe. Ons kry deel aan Christus se lyding en aan sy heerlikheid, maar as ons ons nog deur ons sondige natuur laat beheers, gaan ons die dood tegemoet. As ons egter deur die Gees ‘n einde maak aan ons sondige praktyke, sal ons lewe (vgl. Romeine 8:9-17).

 

Plaasmoorde

Plaasmoorde is ‘n baie ingewikkelde probleem. Moord is nooit reg nie, en God verbied moord (vgl. Eksodus 20:13 Jy mag nie moord pleeg nie). Jesus het die gebod verder verduidelik in Matteus 5:21-22 dat moord ook insluit: kwaad wees en uitskel van jou medemens, wat strafbaar is voor die regbank, en met die helse vuur.

 

Die hele boek Amos en van die ander profete gaan oor die regverdigheid van God, wat die verdrukking van die armes veroordeel en straf (vgl. Amos 2:6-8 met die straf in 2:13-16; 3:10-11,15; 4:1-4 oor die ryk vrouens; 5:10-13; 5:16 oor die boere wat sal treur; 5:24 God se eis van reg en geregtigheid in die samelewing; 6:3-7 dat geweld oor die rykes regeer en dat hulle in ballingskap weggevoer word;  6:8,11,12 die Here se afsku van mooi huise en dat hulle platgeslaan sal word, omdat die reg en regspraak verdraai is; oor die straf van die Here in 7:17; 8:4-10 oor mense wat die armes vertrap;  .

 

Vir meer as 300 jaar was die onderskeid tussen die lewenspeil van blankes en dié van swart mense in Suid-Afrika duidelik en is dit selfs deur die wet bepaal. Daarby is daar op baie terreine en deur baie blankes neergesien op die swart mense as minderwaardig, en is hulle ook beledig en sleg behandel. In die huidige tyd het daar ‘n groter middelklas onder die swart mense gekom, en het selfs die wet en die geregshowe verander. In die samelewing is daar groter aanvaarding van mekaar as mense in eie reg, al praat die blankes nog baie oor die swakhede en tekortkomings van die swart mense. Die onderskeid is nog orals te sien, in myne, fabrieke, werkplekke en in huise met huisbediendes, in dorpe en stede se woonplekke (al daar al blanke plakkerskampe en baie swartes wat in die blanke woonbuurte ingetrek het). Op plase is dit miskien die duidelikste, waar wit en swart saam op een plaas woon en werk, en die onderskeid in hulle lewenspeile soms al groter word namate die boere ryker word en die wit kleinboere uitgeskuif word.

 

            Dat die Here nie met so ‘n situasie tevrede is nie, blyk bv. uit Amos. Lees ook Jakobus (vgl. Jakobus 1:9-11; 2:1-13; 5:1-6).

 

 Die  ateïs se vraag: waarom God sekere goed toelaat as Hy ‘n God van liefde is.

 

‘n Ateïs glo nie dat daar ‘n God is nie, en daarom probeer hy homself regverdig deur God te beskuldig omdat Hy so baie goed sou toelaat. Maar dit is duidelik dat hy nie rekening hou met God se regverdigheid nie, en dat God nie onreg verdra nie, ook nie die onreg van ‘n hele samelewing nie (vgl. Amos 9:10). Hy eis dat ons ook uit liefde sal lewe, selfs liefde vir ons vyande (Matteus 5:43-48). Maar dat ons ook reg sal lewe saam met die armes, om hulle nood en behoeftes raak te sien en hulle te help, en nie net vir ons self rykdom en mag inpalm nie. Dan sal Hy ons ook bewaar en beskerm (vgl. bv. Amos 9:13-15; Jakobus 2:8; 4:7-10).

 

Skrywer: Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print