Ontmoetings met Jesus: Die twee hartseer susters: Marta en Maria (4)

image_pdfimage_print

 

“Have you forgot … the milkhouse, the stable, the barn, and the like, where God did visit your soul?” John Bunyan

Ontmoetings met Jesus: Die twee hartseer susters: Marta en Maria (4)

[Ek maak onder andere van Timothy Keller se boek Encounters with Jesus gebruik.]

In die Johannes-evangelie lees ons van ‘n hele aantal ontmoetings wat Jesus met individue gehad het. In hulle antwoord Hy van die groot lewensvrae. Hier gaan dit oor Jesus se ontmoeting met Marta en Maria. Die vraag wat ons uit hierdie ontmoeting  gaan antwoord, is: Wie of wat kan die wêreld weer regstel?

Die vraag waarna ons nou kyk is waarom Jesus mens moes word. In Johannes 11: 38 lees ons: Jesus kom toe, terwyl Hy in Homself diep getref was, by die graf (die direkte vertaling in die Interliniêre Bylel). Eintlik staan hier dat Jesus kwaad was. Vir wie? Vir die dood – die mens se grootste vrees. Maar hoekom maak die dood Hom kwaad?  Die bose en die dood is die gevolg van sonde – dit was nie deel van God se oorspronklike ontwerp vir die wêreld nie. God het nie die wêreld vol siekte en lyding en dood gemaak nie.

 

Hoekom maak Jesus Christus dan nie die wêreld reg nie? As Hy met die swaard van God se toorn teen die bose in hierdie wêreld sou kom, sal niemand dit oorleef nie. Maar Jesus kom nie met die swaard in die hand nie; Hy kom nie om te oordeel, maar om veroordeel te word. Die godsdiensleiers van destyds besef onmiddellik wat Jesus gedoen het toe Hy Lasarus uit die dood laat opstaan het. Hulle besef Hy is vir hulle gevaarliker as wat hulle gedink het. Daarom lees ons: Van daardie dag as was hulle vasbeslote om Jesus dood te maak (11:53).

Jesus het dit besef. Hy weet dat as Hy Lasarus lewend uit die graf sou bring Hy self in die graf moes gaan. As Jesus ons van die dood wil red, sal Hy self die pad van die kruis moes loop. Hy sal die oordeel wat ons moet verdien, dra. Hy weet dit alles, maar tog laat Hy Lasarus uit die dood opstaan. Jesus het gehuil (11:35). Jesus huil nie net vir Lasarus nie, maar ook vir ons.

God het na die wêreld wat Hy goed gemaak het, gekyk. Hy sien die mens is besig om sy wêreld te vernietig deur ons rug na Hom te draai. Daarom stuur Hy sy Seun om die wêreld reg te stel. Ons vraag was: Wie of wat kan die wêreld weer regstel? Ons antwoord is: Jesus Christus.

Volgende keer kyk ons na nog ‘n ontmoeting van Jesus: die bruilof by Kana

image_pdfimage_print

You may also like...