Tagged: gee

image_pdfimage_print

2014: Die jaar van gee

Instead of being free in God, people long to be free from God. — Emil Brunner

2014: Die jaar van gee

Kom ons maak 2014 die jaar van gee. In die proses moet ons altyd onthou dat ons nooit meer as God kan gee nie. Kom ons maak ‘n paar stellings oor gee.

Stelling #1: Vir ‘n volgeling van Jesus is gee nie ‘n keuse nie … dit is gehoorsaamheid

  • Jesus stel dit baie duidelik : Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees (Matteus 6:21).
  • Jesus sê dat die grootste mededinger vir ons hart geld is: Jy kan nie God en Mammon dien nie (Matteus 6:24).

Paulus oor gelowiges se bydraes – Hoe om te gee [2]

Paulus oor gelowiges se bydraes – Hoe om te gee [2]

Wanneer Paulus die Korintiërs in 2 Kor. 8-9 motiveer om bydraes te gee ter verligting van die nood van die arm gelowiges in Judea, gee hy vir die gelowiges duidelike riglyne oor die gesindheid waarmee hulle hierdie bydraes behoort te gee.  Die gesindheid waarmee gegee word is immers vir God belangriker as die grootte van die gawe (8:12)!  Drie van hierdie regte gesindhede word hier bespreek, nadat nog vier reeds in ‘n vorige artikel genoem is.

Paulus oor gelowiges se bydraes – Hoe om te gee [1]

Paulus oor gelowiges se bydraes – Hoe om te gee [1]

Wanneer Paulus die Korintiërs in 2 Kor. 8-9 motiveer om bydraes te gee ter verligting van die nood van die arm gelowiges in Judea, gee hy vir die gelowiges duidelike riglyne oor die gesindheid waarmee hulle hierdie bydraes behoort te gee.  Die gesindheid waarmee gegee word is immers vir God belangriker as die grootte van die gawe (8:12)!  Vier van hierdie regte gesindhede word hier bespreek, en nog drie word in ‘n tweede artikel genoem. 

Paulus oor gelowiges se bydraes – Bestuurders daarvan moet omsigtig optree

Paulus oor gelowiges se bydraes – Bestuurders daarvan moet omsigtig optree

Dikwels wanneer gelowiges bydraes vir bepaalde sake gee, is daar ‘n bemiddelaar of bestuurder van die fondse nodig om dit uiteindelik te besorg aan die doel waarvoor dit gegee is.  So het die Korintiërs ook bydraes gegee vir die verligting van die arm gelowiges in Judea se nood, en Paulus het opgetree as ‘n tussentydse bemiddelaar en bestuurder van hierdie fonds.  Uit 2 Korintiërs 8-9 is dit duidelik dat Paulus onder sulke omstandighede ‘n beginsel van groot omsigtigheid voorgestaan het.

image_pdfimage_print