Tagged: Kultuur

image_pdfimage_print

Is ons deel van die wêreld se kultuur?

 

We can be sure our prayers are answered precisely in the way we would want them to be answered if we knew everything God knows. —Tim Keller

 Is ons deel van die wêreld se kultuur?

Ben Witherington het ‘n interessante artikel geskryf waarin hy vra of ons as Christene nie moet ophou om in ontsteltenis uit te roep nie, maar eerder te dink hoe ons dieselfde as die Christene van die eerste eeu kan doen: wees Christene teen die huidige kultuur wat net daardie waardes aanvaar wat ooreenstem met dié van die Christelike geloof. Geleidelik word ons wêreld meer en meer soos dié van Paulus – ons word ‘n minderheidsgodsdiens Hoe lyk so ‘n reaksie?

Gelowiges in ‘n kultuur wat toenemend vyandig gesind is

The place where God has supremely destroyed all human arrogance and pretension is the cross. —D.A. Carson

Gelowiges in ‘n kultuur wat toenemend vyandig gesind is

‘n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle My vervolg het, sal hulle julle ook vervolg (Johannes 15:20).

Volgelinge van Jesus moet ongeregtigheid verwag. Daar is organisasies wat werk vir die beskerming van die regte van Christene. Maar ons moenie onsself as ‘n spesiale belangegroep sien wat kla as mense nie van ons hou nie. God se mense het ‘n lang geskiedenis van mense wat nie van hulle hou nie.

Dit beteken nou nie ons moet daarna soek om gehaat te word nie. Dit is belangrik dat ons die evangelie reg verteenwoordig.

Het die kultuur ons geloof vasgevang?

God does not, for our convenience, become a direct object of scientific investigation, since God by definition is not finite and thus not subject to the measurements required by empirical sciences. — Thomas Oden

Het die kultuur ons geloof vasgevang?

Nadat Konstantyn, die Romeinse keiser,  die Christelike geloof gewettig het, het Pous Sylvester (pous van 314 – 335) ‘n droom gehad. Hy verstaan sy droom soos volg: “Nou is gif in die kerk gegooi.” Of die pous nou werklik dit gedroom het, is onseker, maar dit weerspieël ‘n werklikheid dat iets giftig besig is om met die kerk te gebeur. Marcus Borg sê dit het gebeur toe die kerk ‘n bondgenoot van die heersende kultuur geword het.

Tyd vir kultuur

He who is a stranger to wonder is a stranger to God, for God is wonderful everyway, and everywhere, and everyhow. —C.H. Spurgeon

Tyd vir kultuur

We must hold the Bible in one hand and the newspaper in the other.” Karl Barth

Elke organisasie het ‘n kultuur; verstaan jy jou organisasie se kultuur? Christene moet beide die Bybelse teks en die kultuur waarin hierdie waarhede verkondig moet word, ken. Paulus is vir ons hierin ‘n voorbeeld: en elke dag op die stadsplein met die verbygangers gepraat (Handelinge 17:17) – elke dag op die stadsplein; nie in die sinagoge of kerk nie, maar buite daar waar die mense lewe en werk.

image_pdfimage_print