Terug na die Ou Testament: Die Wederkoms Nou? (3)

image_pdfimage_print

Terug na die Ou Testament: Die Wederkoms Nou? (3) – Adrio König

8.3 Die tekens van die tye 

Die tekens van die tye is die tekens van die nabye wederkoms van Christus. Sowel Jesus as die skrywers van die Nuwe Testament noem ‘n aantal gebeurtenisse wat sal dien as tekens dat sy koms naby is. Maar let mooi op na hierdie formulering: Tekens dat sy koms naby is, nie tekens wanneer sy koms naby sal wees nie.

Wat beteken dit? Moes die tekens die mense eendag in die verre toekoms help om te bereken wanneer sy koms naby sal wees, of moes die tekens die eerste Christene daagliks daaraan herinner dat sy koms (alreeds in hulle tyd) naby was? Kom ons kyk.

 

8.3.1 Algemene tekens

Daar is algemene tekens en besondere tekens. Die algemene tekens is tekens soos oorloë, aardbewings, hongersnode, verdrukking, geloofsafval (Mat 24:3ev). Maar daar is ook meer spesifieke tekens soos die Antichris, die Jode, en die heidensending.

 

Die algemene tekens is dinge wat deurlopend in elke geslag gebeur: oorloë, aardbewings, hongersnode, verdrukking, geloofsafval. Hierdie tekens sou dus moeilik kon dien as aanduiding wanneer sy koms naby sou wees. Elke geslag beleef hierdie tekens. Dit is bedoel as tekens wat ons voortdurend daaraan herinner dat Jesus se koms naby is.

 

Hoewel hierdie tekens altyd voorkom, is daar ‘n taamlik algemene oortuiging onder baie Christene dat hierdie tekens kort voor die wederkoms intensiewer sal word. Daaraan sou ons dan weet dat sy koms juis dan naby sal wees. Maar Jesus sê nooit so iets soos dat hierdie dinge erger gaan word nie. En indien Hy dit dalk wel so bedoel het,  wanneer sal dit erg genoeg wees? Hoe erg moet hulle dan word voordat ons daaruit moet aflei dat die koms nou naby is?

 

Dit lyk dus beter om Jesus se woorde net so te aanvaar soos dit daar staan: “As julle (sy dissipels) …” Dit was bedoel as herinnering aan sy dissipels (en daarom ook aan elke geslag na hulle) dat sy koms naby is. Dit was nie bedoel as hulp om te bereken wanneer sy koms naby sou wees nie. Immers: “Om dieselfde rede moet julle ook elke oomblik gereed wees omdat die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie” (Mat 24:44).   

 

Maar wat dan van die spesifieke tekens: die Antichris, die Jode, en die heidensending? Sou hierdie tekens vir ‘n mens ‘n aanduiding kon gee van wanneer Christus se koms naby sal wees? Die vraag self is natuurlik in terme van die Nuwe Testament klaar ‘n vreemde vraag. As Christus se koms al in die tyd van die Nuwe Testament naby was, is dit dan sinvol dat daar sekere tekens is om te help bereken wanneer dit naby sal wees?  Maar kom ons kyk een vir een na hierdie tekens.   

 

Ons sal sien dat hierdie tekens almal in die lewe van die vroeë Christene vervul is.

  • Die evangelie is aan al die nasies verkondig (Rom 16:26; Kol 1:6, 23; 2 Tim 4:17).
  • Die antichris het reeds in baie gestaltes verskyn (1 Joh 2:18, 22; 4:1-3; 2 Joh :7).
  • Paulus was oortuig dat die Jode se verharding sal voortduur en net dié wat jaloers gemaak word deur die heidene se bekering, gered sal word (Romeine 11).

 

8.3.2 Die antichris 

“Antichris” is ‘n Griekse woord wat in die Bybel net in die eerste en die tweede brief van Johannes voorkom. Dit verwys na ‘n figuur in die eindtyd wat radikaal teenoor Christus (anti-Christus) staan en die gelowiges vervolg. Volgens die Briewe van Johannes was daar alreeds in sy tyd baie “antichriste” of misleiers en vyande van Christus wat die gelowiges vervolg het (1Joh 2:18-25; 4:1-3; 2Joh :7-9).

 

Die meeste Christene stem saam dat daar wel ook op ander plekke in die Bybel van hierdie figuur sprake is, o.a. 2Tessalonisense 2:3-12 en Openbaring 13.

 

Sommige mense meen agter dat die antichriste waarvan Johannes in sy Briewe skryf, maar net voorlopers was van die eintlike antichris wat nog moet kom. Hierdie antichris sal dan ‘n politieke wêreldheerser wees wat die mense stelselmatig en vreeslik sal vervolg in wat bekend staan as die Groot Verdrukkingwat sewe jaar lank sal duur. Sommige meen die Christene sal dit nie beleef nie, maar ander meen hulle sal minstens vir die helfte van die tyd ook vervolg word.

 

Dit is egter goed om noukeuriger na hierdie saak te kyk. Dit wat Johannes uitdruklik skryf, maak dit onmoontlik om in hierdie antichriste maar net voorlopers van die eintlike antichris te sien. Johannes skryf dat dit “die laaste uur” is. Dit is dus nie haalbaar dat hy van voorlopers sal skryf nie. As hy van die laaste uur skryf, sal hy tog seker oor die eintlike antichris skryf. En dan herhaal hy ook nog dat die feit dat daar reeds in sy tyd baie antichriste is, bevestig dat hulle in die laaste uur leef. Dan kan hierdie antichriste mos nie voorlopers wees nie. Die feit dat hy van antichriste (meervoud) praat, is nie vreemd nie. Ons weet dat daar verskillende prentjies van die antichris in die Nuwe Testament is: ‘n godsdienstige leier (2 Tes 2), ‘n politieke leier (Openb 13), en mense (meervoud) wat in die gemeente was maar dan die gemeente verlaat het (1 Joh 2:19ev).

 

Verderaan in hierdie deel skryf Johannes nog meer oor die antichris. En dan blyk dit dat dit juis om meer as een persoon gaan, want elkeen wat nie bely dat Jesus werklik die Christus (Messias) is nie, is ‘n antichris (2:22ev).

 

Die antichris het dus alreeds in Johannes se tyd in baie verskillende vorms en persone gekom. Dit kom ooreen met die gedagte dat die eindtyd alreeds met Jesus se aardse optrede aangebreek het en dat sy wederkoms al in die tyd van die Nuwe Testament naby was.

 

Natuurlik het die antichris sedertdien al weer in baie ander vorms/persone verskyn. Hy word dan ook onder verskillende vorms voorgestel in die Nuwe Testament: as ‘n godsdiensleier (2 Tes 2), en as ‘n politieke leier (Openb 13). Ons het hom in die loop van die geskiedenis in al hierdie gestaltes gesien. En natuurlik kan dit nog weer gebeur.

 

Maar elke nuwe verskyning van so ‘n figuur bevestig net dat Christus se koms naby is. Die tekens van die tye was nooit gegee om Christene in staat te stel om te bereken wanneer Christus se koms naby sou wees nie, eenvoudig omdat sy koms van die begin af naby was. Dit was gegee om hulle voortdurend daaraan te herinner dat sy koms naby is. Omdat hulle baie gely het, was dit vir hulle ‘n troos. En vir die ongelowiges ‘n waarskuwing. 

 

Skrywer:  Prof Adrio König

 

image_pdfimage_print

You may also like...