Twyfel is ‘n probleem (2)

image_pdfimage_print

 

No matter what good truths you have to teach, no one will thank you if you do not speak kindly. —C.H. Spurgeon

 

Twyfel is ‘n probleem (2)

In die vorige blog het ons na die anatomie van twyfel gekyk. Nou gaan ons kyk na die antwoord op twyfel.

 

Nog meer belangrik as die anatomie van twyfel is die antwoord op twyfel. Die antwoord uit Matteus 11:2 – 19 is ten minste tweevoudig.

  • Ons konfronteer twyfel met Bybelse openbarings

Toe Johannes se volgelinge vir Jesus gekonfronteer het, antwoord Hy: Gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Daarna gebruik Jesus gedeeltes uit Jesaja 35:5 – 6 en 61:1 om die wonderwerke mee te beskryf wat Hy besig was om te doen wat inderdaad bewys dat Hy die Messias is. Hy vertel vir Johannes se volgelinge onder andere dat die blindes sien. In die hele Ou Testament lees ons nooit van ‘n blinde wat weer kan sien nie. In die Nuwe Testament is daar met die uitsondering van Paulus se bekering (Handelinge 9:17 – 18) geen storie waar Jesus se volgelinge iemand se sig herstel het nie. Eeue gelede het Jesaja reeds geprofeteer: Blindes sal kan sien (Jesaja 35:5).

 

Die gedeeltes in Jesaja waarna Jesus verwys, verwys nie net na genesing nie, maar ook die oordeel wat die Messias sou bring. Jesus se wonderwerke was ‘n teken dat God se koninkryk in die wêreld besig is om in te breek. Johannes moes vertrou dat Jesus inderdaad die finale oordeel sal bring. God kom sy beloftes na. Om twyfel te probeer beveg sonder die fondament van die waarheid van God se woord is nutteloos. God se woord is ‘n rots, nie omdat dit alles maklik maak nie, maar omdat dit jou voete uit die dryfsand hou – ten spyte van moeilike omstandighede en onvervulde verwagtings.

 

  • Beveg twyfel met vreugdevolle onderwerping

Nadat Jesus sy groot werke aan die dissipels vertel het, sluit Hy af: En gelukkig is elkeen wat nie aan My begin twyfel nie. Om gelukkig te wees, beteken dat ons Jesus vertrou. Al is dit moeilik moet ons steeds na Jesus in geloof kyk. Die beloning is sy seën. Dit is ‘n belofte van God.

 

Twyfel onder gelowiges is algemeen. As ons weet wat dit veroorsaak en weet hoe om dit teen te werk, het ons al ver gevorder.

 

image_pdfimage_print