Waar kom vrae en antwoorde vandaan? (2)

image_pdfimage_print

 

There is no plateau in the Christian life. We are either growing closer to Christ’s likeness or we are falling away. —Aimee Byrd

 

Waar kom vrae en antwoorde vandaan? (2)

Vrae, vrae, vrae – oral net vrae. Dit is niks nuut nie. Die Preiker sê vir ons dat daar niks nuuts onder die son is nie – 3000 jaar later en dit is steeds waar. Anselmus van Kantelberg (1033 – 1109) het gesê dat geloof eerste kom, maar dit beteken nie die einde van vrae nie. Om ‘n Christen te word, is ‘n geloofsdaad. Onthou altyd dat die teenoorgestelde van geloof … sekerheid is. As daar sekerheid is, is geloof oorbodig. Anselmus het gesê dat geloof verstaan en soek. Hoe kan ons mense help om te verstaan?

  1. Erken dat daar verskillende maniere is om te weet

The heart has its reasons that the head knows not (Pascal)

Baie mense verwerp dit onmiddellik as ‘n geldige manier om te weet. In werklikheid is dit ‘n algemene vorm van weet in van ons belangrikste besluite. Hoe weet ek dat ek het iemand liefhet?

 

  1. Soms is dit ‘n persoonlike openbaring

Jy is absoluut seker dat die werklikheid van God daaragter sit. Ander mag dit nie glo nie, maar jy weet dit – diep binne in jou. Richard Dawkings, bekende ateïs, sou onmiddellik snork en sê dat toevallighede gebeur. Dit gebeur met almal – nie net met Christene nie. Dit is net Christene wat God se Naam daaraan wil koppel. Ek mag dalk nie ander daarvan kan oortuig nie, maar ek weet God het dit geopenbaar. Dit is persoonlike kennis. Die Bybel verwag dat ons sulke stories sal hê.

 

Moet nooit die kategorie van persoonlike kennis verwerp nie. As mense gevra word oor hoekom hulle in God glo, kom hulle dikwels met ‘n storie na vore. As God bestaan, is dit presies die manier hoe ons sou verwag dat dit moet wees. Kom ondervind en sien self dat die Here goed is (Psalm 34:9). In ons harte weet ons dat ondervindings belangrik is. Ons weet dat God geken kan word – en daar is miljoene mense wat dit bevestig.

 

  1. Is dit nie ‘n lui manier om intellektuele vrae te vermy nie?

Filosowe soos Alvin Platinga en Nicholas Wolterstorrf praat van idees en oortuigings wat werklik basies is – so basies dat hulle geen bevestiging nodig het nie. So ‘n oortuiging is basies as ek in die lig daarvan lewe. Die feit dat dit werk, is selfbevestigend. As ek in God glo en die lewe werk vir my en die oortuiging help my om sin van die lewe te maak, is die oortuiging basies.

 

  1. Soms werk ‘n oortuiging wat ons as basies beskou het nie meer nie – ons word gedwing om dit te bevraagteken

Mense het soms ‘n geloofskrisis. Hulle was oortuig van iets en dan gebeur daar iets wat hulle dwing om weer te dink. Dit is wanneer Psalm 1 nie meer waar klink nie. Anselmus se antwoord sou wees: Geloof moet soek om verstaan te word. Moenie jou geloof los nie, maar hou aan soek.

 

Waar kom jou vrae vandaan – daardie vrae wat jou waarlik bekommer. Is dit as Psalm 1 nie werk nie; as dit lyk asof die wêreld onregverdig is? Sulke vrae se oorsaak is ons ondervindings. Soms het jou vrae ‘n ander oorsprong? Weerspreek die wetenskap die Bybel? Is wonderwerke moontlik? Is die opstanding moontlik? Hierdie vrae is nie nuut nie. Christene vra hulle al eeue lank. Maar hulle mag steeds jou vrae wees.

 

Miskien kom die vrae uit die geskiedenis. Was die kerk ‘n bron van goed of sleg in die wêreld? Daar was duidelik betekenisvolle foute. Mense vra: As daar weklik ‘n God is, sou ons geloof in God tog  positief wees. Baie mense noem dit die rede waarom hulle nie glo nie. As ons die geskiedenis noukeurig evalueer sien ons dat die impak van geloof in God, ten spyte van die foute, oorweldigend positief was en is. ‘n Belangriker vraag is: “Sal die keerk voortgaan om ‘n bron van die goeie in die wêreld te wees?”

 

Dit bring ons weer by die gebied van etiek. Het die kerk die etiese integriteit om waarlik leiding te gee in moreel deurmekaar tye? Kan die kerk leiding gee oor globale armoede, geslagsake, globale migrasie, vrae oor homoseksualiteit, vrae oor die einde van lewe, vrae oor genetiese manipulering, ens. Ons moet steeds soek om te verstaan, maar kom ons soek in geloof. Ons sal genoeg langs die pad kry om ons reguit op koers te hou. Miskien sal ons soos Asaf wees wat ten spytre van al sy vrae kon bevestig: Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons voorvaders ons vertel het, sal ons nie vir ons kinders verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat Hy gedoen het (Psalm 78:3 – 4).

 

image_pdfimage_print