Wat is Afgodery?

image_pdfimage_print

Revival only come when He sends it.  He only sends it when His people need it.  Surely we His people need it now. —Richard Owen Roberts

 

Wat is Afgodery?

As ons praat van afgode dink ons aan die Ou Testamentiese beskrywing – mense wat offers, selfs hulle eie kinders, bring vir ‘n beeld. Calvyn definieer afgodery soos volg: om die gawes in plaas van die Gewer self  te aanbid (Institutes of the Christian Religion, 4.17.36).

Ons sien dikwels afgodery in ons voornemens vir 2013. Neem ons hierdie besluite omdat ons God wil verheerlik? Of besluit ons om dinge te doen wat ons beter sal laat voel oor die afgode wat ons aanbid? Om gewig te verloor is ‘n goeie voorneme, maar nie as ons hierdie besluit vir die verkeerde redes neem nie.

 

Ons sien twee soortgelyke definisies van afgodery in Paulus se briewe:

  • Efesiërs 5:5: Dit moet julle goed besef: iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of ‘n gierigaard is – want gierigheid is afgodery – het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie.
  • Kolossense 3:5: Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodery is.

 

In beide gedeeltes word gierigheid gesien as afgodery. Die Griekse woord beteken letterlik “om te begeer om meer te hê as wat jou toekom.” Dit beteken die gierige persoon is nie tevrede met die deel wat God vir hom afgemeet het nie. Dit sluit God self in – hy is nie tevrede met God nie. Daarom kyk hy voortdurend elders vir bevrediging. Klink nogal bekend.

 

Afgodery is soos gierigheid in die sin dat mense ontevrede is of word met wie God is en wat Hy vir hulle doen – hulle soek elders vir bevrediging. Hulle neem hulle oë weg van die Gewer en kyk na die gawes vir hulle vervulling. Dit sluit in fisiese plesier – kos, seks, oefening – wat nie een inherent sleg is nie. Dit sluit ook ontasbare dinge soos ambisie, produktiwiteit, leer en sosiale aanvaarding in. Wat beteken dit? Alles kan en alles was al ‘n afgod, want die mens het al alles in die plek van God gestel.

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...