Wat is die evangelie? (3)

image_pdfimage_print

Adversity hath slain her thousand, but prosperity her ten thousand. —Thomas Brooks

Wat is die evangelie? (3)

Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte; Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte (1 Korintiërs 15:3 – 4).

 

N. T Wright voel dat Paulus hier  uit ‘n baie vroeë Christelike geloofsbelydenis aanhaal. Wat baie opvallend is, is dat Paulus baie spesifiek oor die goeie nuus is. Die goeie nuus gaan nie oor God in die algemeen of hoe ons ‘n verhouding met Hom kan bou nie. Dit gaan spesifiek oor Christus. Christus word nie hier voorgestel as ‘n uitstaande leermeester  of Iemand wat morele duidelikheid bring nie; Hy word nie voorgestel as ‘n gids wat ons deur probleemtye kan lei nie. Hy is nie, soos populêre boeke sê, chicken soup fot the soul  nie.

Nee: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte.  Dit is wat die evangelie is – gesentreer op Christus en die kruis. Die goeie nuus gaan oor ‘n gebeurtenis wat te doen het met die persoon van Christus. Hierdie gebeurtenis sluit ‘n woord in die verlede tyd in: gesterf. Hier het ons nie met ‘n beginsel of ‘n spreuk te doen nie – dit is ‘n geskiedkundige aanspraak. Maar Paulus gaan verder: Christus het vir ons sondes gesterf. Hier ontdek ons dat die evangelie soos gesien deur die vroeë Christene, nie ‘n vorm van terapie of ‘n plan vir sosiale geregtigheid was nie; dit is nie ‘n versameling van gesegdes van ‘n wyse leermeester nie. Nee, die evangelie was ‘n spesifieke geskiedkundige aanspraak wat verband hou met die dood van Christus plus ‘n verduideliking van hierdie gebeurtenis se geweldige betekenis.

Die evangelie sentreer ook op die Skrif: volgens die Skrifte. Watter Skrifte? Daar is baie Ou Testamentiese tekste wat hier ter sprake mag wees. (Dink aan Daniël 9:24 – 27; Jesaja 53; Sagaria 12.) Dit mag ook verwys na die skaduwees van Christus wat ons in die tora kry. (Jesus is die paaslam as voorbeeld.)

Maar die evangelie gaan verder: Hy is begrawe en op die derde dag opgewek. Ook Christus se opwekking  geskied volgens die Skrifte. Na watter Skifte verwys Paulus as hy praat van Christus se opstanding op die derde dag. Hierna kyk ons volgende keer.

image_pdfimage_print

You may also like...