Wat is die tekens van ‘n dwaalleraar?

image_pdfimage_print

Depend on it, my hearer, you never will go to heaven unless you are prepared to worship Jesus Christ as God. —C.H. Spurgeon

Wat is die tekens van ‘n dwaalleraar?

Dwaalleraars was teenwoordig in elke tydvak van die geskiedenis. Omstandighede mag verander, maar hulle metodes bly dieselfde. Hier is ‘n paar tekens van vals leraars:

  • Hulle plesier mense. Wat hulle leer is bedoel om mense tevrede te stel Hulle vlei mense. Dit is in teenstelling met die ware leermeester: Nee, God het ons gekeur en die evangelie aan ons toevertrou, en so verkondig ons dit dan ook. Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag, Hy wat ons diepste gedagtes toets (1 Tessalonisense 2:4).
  • Dwaalleraars se sterkste kritiek is teen God se getrouste dienaars. Hulle kritiseer diegene wat aan die waarheid vashou. Ons sien dit in die aanvalle op Moses en Paulus, maar veral in die aanvalle van die godsdiensleiers op Jesus. He that willingly takes from my good name, unwillingly adds to my reward (Augustinus).
  • Dwaalleraars onderrig hulle eie wysheid en visie. Dit was sekerlik waar in die tyd van Jeremia: Die Here het vir my gesê: Die profete gee voor dat hulle in my Naam optree, maar Ek het hulle nie gestuur of beveel nie, Ek het nie met hulle gepraat nie. Dit is gesigte wat nie bestaan nie, nuttelose waarsêery, dit is bedrog wat hulle versin wat hulle vir julle aanbied as woorde van profete (14:14). Paulus waarsku ook hierteen: Daar sal ‘n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaarmaak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor (2 Timoteus 4:3).
  • Dwaalleraars fokus op die klein besonderhede en nie op dit wat werklik belangrik is nie. Paulus waarsku Timoteus teen mense wat verwaand is: Hy het ‘n sieklike beheptheid met twisvrae en met stryery oor woorde. Daaruit ontstaan afguns, twis, beledigings, gemene verdagmakery, voortdurende rusie van mense wat verstandelik verward en van die waarheid beroof is (1 Timoteus 6:4 – 5). Jesus het natuurlik die Fariseërs ook hiervan beskuldig (Matteus 23:23).
  • Dwaalleraars versteek hulle vals leerstellings agter welsprekendheid en wat beskou word as indrukwekkende logika. Dit lyk mooi, maar is dodelik.
  • Dwaalleraars stel belang om ander van hulle menings te oortuig – nie om hulle te help nie. Hulle stel nie belang in die verbetering van lewens of die verlossing van mense nie, maar om mense te oortuig en volgelinge te wen.
  • Dwaalleraars buit hulle volgelinge uit. Petrus waarsku hierteen: Maar daar was ook vals profete onder die volk, en so sal daar ook onder julle vals leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel en die Here wat hulle vrygekoop het, verloën. So sal hulle hulleself baie gou in die verderf stort … In hulle hebsug sal hulle julle met allerhande stories uitbuit (2 Petrus 2:1 – 3).

As ons om ons kyk, sien ons nie van hierdie tekens om ons nie?

image_pdfimage_print

You may also like...