Wat is vergifnis?

image_pdfimage_print

 

Until Christ’s return, there is only a pilgrim church here on earth, not a perfected one. —Sinclair Ferguson

Wat is vergifnis?

I asked God for a bike, but I know God doesn’t work that way. So I stole a bike and asked for forgiveness.” (Al Pacino)

Hier is ‘n spanning: As God dan vergewe, waarom moet ons na ‘n heilige lewe strewe? As die skuld reeds betaal is, hoekom moet ons vooruitgaan? Hierdie spanning is die gevolg van ‘n verwarde siening van genade.

Wat is genade? Genade is nie ‘n ding wat God uitdeel en as dit op is, is dit op nie. God gee Homself wanneer ons dit nie verdien nie. Genade is ‘n gawe, maar God is nie net die Gewer nie … Hy Homself is die Gawe.

Maar wat doen genade? Hoe werk dit? Genade verander alles. Dit red en maak heilig. Ons ontvang genade, maar word nie daardeur verander nie, want ons verstaan dit nie.

Daar is vyf ernstige wanbegrippe oor genade:

  • Genade gee aan ons toestemming om te sondig. As God in sy genade sonde vergewe, waarom nog sukkel met reg lewe? Hierdie denke aanvaar dat dit God se werk is om ons sondes  te vergewe. Genade is nie toestemming om te sondig nie – dit is die krag om sonde te oorwin. Heiligheid is nie ‘n voorvereiste vir genade nie – dit is ‘n produk van genade.
  • Genade vul die gapings.”Doen jou bes en God doen die res.” Hiervolgens doen ons self meeste van die harde werk en God vul net aan waar ons sukkel. Die probleem met hierdie siening is dat ons die omvang van sonde totaal onderskat. Die Bybel sê nie dat ons mense is wat ‘n bietjie hulp nodig het om oor die wenstreep te kom nie – die Bybel sê dat ons geestelike lyke is wat nuwe lewe nodig het. As ons die Bybel se leer dat sonde elke deel van my lewe betrek aanvaar, sal ek besef ek het nie net so ‘n bietjie afronding nodig nie – genade is die begin, middel en einde van die Christen se lewe. Hoe eerliker jy oor sonde is, hoe meer sal jou hart hom in genade verheug.
  • Genade is God wat sy standaarde laat val. Genade beteken nie dat God sy wet afwater nie, maar dat Hy sy Seun stuur om dit te vervul – iets wat die mens vantevore nie kon regkry nie. Deur die vernuwende effek van die evangelie en die mag van die Heilige Gees kan die Christen ‘n lewe van liefde lei wat begin om in lyn te kom met die standaarde van God se wet.
  • Genade staan teenoor poging. Nie waar nie.Grace is not opposed to effort, it is opposed to earning.” (Dallas Willard). Christene moet hard werk en streef, maar ons doen dit nie om genade te ontvang nie, maar omdat ons genade ontvang het. Ons word nie deur skuldgevoelens gemotiveer nie, maar uit dankbaarheid. En die evangelie is die grootste motiveringskrag in die wêreld.
  • Genade is vir Goddelike mense. Hierdie siening berus op ‘n wanbegrip dat God van goeie mense hou en nie dat God se liefde mense goed maak nie. Die Bybel is nie die verhaal van God wat goeie mense soek nie, maar een van God wat sondaars vergewe. Genade is vir goddelose mense, maar genade maak hulle goddelik.

Daar is drie vyande van genade:

  • Trots.Ek wys ‘n gratis gawe van die hand, want as ek dit aanvaar, kry ek nie krediet daarvoor nie. Die grootste vyand van genade is egter dat ek dink dat ek dit nie nodig het nie. Genade verander my van binne na buite. Ons weerstaan genade, want ons wil voel ons het dit verdien.
  • Ek glo ek is daarop geregtig. Die oomblik wat ek dink dat ek genade verdien, verloor genade sy krag. Genade moet my dankbaar maak.
  • Selfbejammering. Ek is nie goed genoeg om so ‘n gawe te ontvang nie. Ons hoor dikwels: “Ek weet dat God my kan vergewe, maar ek kan myself nie vergewe nie.” God is ‘n groter Verlosser as wat jy ‘n sondaar is. Vertrou net – sy genade is voldoende.

God sien nie sonde oor nie, maar Hy vergewe en verander sondaars. God se liefde ontmoet ons daar waar ons is, maar dit los ons nie daar nie

image_pdfimage_print

You may also like...