Wat wil jy hê?

image_pdfimage_print

 

Human language never can express adequately divine realities – Charles Gore

 

Wat wil jy hê?

Daniel Coleman het verskeie mense gevra: “Verduidelik vir my presies wat julle wil hê.” Ongelooflik, nie ‘n enkele persoon kon die vraag antwoord nie. Om te weet wat jy wil hê, is die beste manier om die versoeking om terselfderyd verskeie dinge te doen, te vermy.

 

Mense raak gefrustreerd deur hulle bediening, loopbaan, ens omdat hulle weet dat hulle iets wil hê, maar nie presies weet wat dit is nie. Die hoofrede waarom mense professioneel en persoonlik sukkel, is ‘n gebrek aan fokus. Hierdie gebrek aan fokus kan ‘n mens duur te staan kom, want nou is daar subtiele druk op jou om meer na te jaag.

 

Daar is ‘n subtiele druk om meer tyd te daaraan te spandeer om ons CV te bou; om meer blootstelling te kry; meer geld te maak. Uiteindelik verloor jy jou fokus.

 

Lees net Prediker. Die skywer jaag verskeie dinge na (2:1 – 11): plesier, wyn, groot ondernemings, huise bou, ens. Hy verloor fokus en jaag verskeie doelwitte, wat geen verband met mekaar het nie, na. Die skrywer was inwendig leeg. Hy kon nie die gat wat God in sy hart geplaas het met dinge vul nie; hy kon nie verstaan waarom dit nie vir hom tevredenheid gebring het nie. Hy probeer daardie leemte in sy hart met uitwendige dinge vul.

 

Uiteindelik bepaal hy wat werklik saak maak en wat hy wil hê Prediker 12. “As jy twee hase jaag, gaan albei wegkom.” Die gevaar van meer dinge najaag, is dat dit feitlik onbeperk is. Jesus, daarenteen, is die model van wat gebeur as jy fokus.

 

Jesus is in Nasaret en praat met die mense in die sinagoge (Lukas 4). Hy lees uit Jesaja en praat van sy salwing. Die mense van Nasaret, sy tuisdorp, verwerp hom. As sy gehoor nie gehou het van wat Hy te sê gehad het nie, het Hy eenvoudig aanbeweeg na die volgende dorp. Daar het Hy sy werk voortgesit. Niks sou Hom wegtrek van dit wat Hy gekom het om te doen nie.

 

Ons moet tyd in ons dagboeke inruim om te fokus op ons taak. Die probleem: Weet jy al wat jy wil hê?

 

 

image_pdfimage_print