Wie, sê die mense, is die Seun van die mens?

image_pdfimage_print

 

When our spirit is lonely, we need friends. When oor body is cold, we need clothing. When oor mind is bored, we need books. To admit this is not unspiritual; it is human – John Stott.

 

Wie, sê die mense, is die Seun van die mens?

Jesus vra hierdie vraag van sy dissipels in Matteus 16. Hulle antwoord is interessant: Johannes die Doper, Elia, Jeremia of een van die profere. Elkeen verwys na ‘n profeet. Hoekom? Een van die gewilde Messiaanse verwagtings was dat ‘n groot profeet na vore sou kom. Ons kry dit in Moses se profesie: Ek sal ‘n profeet vir hulle na vore laat kom, een van julle volksgenote. Hy sal soos jy wees. Ek sal my woorde in sy mond gee, en hy sal vir sy volksgenote alles sê wat Ek hom beveel (Deuteronomium 18:18). In Maleagi 4:5 lees ons: Ek gaan vir julle die profeet Elia stuur, voordat die dag van die Here kom. Hier sien ons dat die mense Jesus probeer verstaan op kennis wat hulle vooraf gehad het. Nadat hulle na Jesus se prediking geluister en na sy wonderwerke gekyk het, maak hulle een gevolgtrekking: Jesus was of ‘n profeet van ouds wat opgestaan het of Hy was ‘n nuwe profeet. As hulle Hom as profeet sien, beteken dit hulle sien Hom as iemand van betekenis met ‘n opdrag van God. Hulle sien dus Jesus as ‘n goeie mens, selfs ‘n goddelike mens, maar Hy was beslis nie God nie.

 

Maar Jesus gaan nou dieper met sy dissipels: Maar julle, wie sê julle, is Ek?  Simon Petrus het geantwoord: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.”

 

Maar wat sê die mense vandag: Wie, sê die mense, is die Seun van die mens? Wie ek sê wie Jesus is, is belangrik, want dit bepaal hoe ek Hom gaan volg. As ek sê Hy was ‘n groot leermeester, sal jy Hom volg soos jy enige ander groot leermeester gaan volg. As jy glo dat Jesus baie goeie idees gehad het, gaan jy af en toe luister na wat Hy te sê het. As jy dink dat Jesus ‘n goeie voorbeeld was, sal jy sy voorbeeld probeer volg. Maar as jy glo dat Jesus die beloofde Messias is wat mens geword het om ons van ons sondes te verlos, om die sonde en die dood te oorwin en om oor ons as Here te heers, verander dit jou hele lewe. Glo jy in hierdie Jesus?

C. S. Lewis is baie uitgesproke hieroor: “You can shut Him up for a fool, you can spit at Him and kill Him as a demon; or you can fall at His feet and call Him Lord and God. But let us not come up with any patronizing nonsense about His being a great human teacher. He has not left that open to us. He did not intend to.”

 

 

image_pdfimage_print