ARGEOLOGIE: GOED OF KWAAD?

image_pdfimage_print

ARGEOLOGIE: GOED OF KWAAD? – Sonet Werner

Wanneer mens die konsep “Bybelse Argeologie” hoor, ontstaan‘n half onwillekeurige gedagte dat die Bybel waar of vals bewys gaan word.  Dit is ‘n skrikwekkende gedagte vir enige gelowige wat in enige fase van sekerheid beweeg.  ‘n Vraag waaroor elke gelowige geweldig mee kan sukkel:  as sekere gedeeltes in die Bybel vals is, hoe kan ons ons geestelike lewe daarop baseer en bou?  Ons troos lê in die volgende skrifgedeelte:

Die hele Skrif is deur God geinspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.” ( 2 Timoteus 3:16-17).

Argeologiese ontdekkings bewys nie dat die Bybel die Woord van God is nie, maar dit kan wel die historisiteit en betroubaarheid van gebeurtenisse bewys waarvan daar in die Bybel gepraat word.   Argeologie gee ‘n massa inligting oor die ekonomiese, kulturele, maatskaplike, sosiale en politieke omstandighede van die Bybelse tyd, sowel as die verskillende godsdienste wat Israel omring het.  Al hierdie inligting help ons om die Bybel binne konteks te plaas, en derhalwe sin van gebeure en God se plan te maak.

As ‘n wetenskap word argeologie dikwels juis gebruik om dieper as die letterlike te delf.  Wetenskap kan omskryf word as die aksie om dele te ontleed, terwyl teologie die geheelbeeld na vore wil bring.  Kan die twee begrippe dan saamwerk om geloof te laat vlamvat?  Vanaf die sestiende eeu het vele van die grootste wetenskaplikes  van hulle tyd uitgestaan as diep gelowiges.  Vir die gelowige kan wetenskap net gevind word binne God se skepping.  En dis juis waar argeologie dit self makliker vir ons maak – ons kan God, Sy Skepping en Sy plan beter verstaan.

William F. Albright noem 4 redes waarom Bybelse Argeologie toenemend groei:

  • Meer en meer argeologies ekspedisies vind plaas, en sodoende ontstaan meer leesstof.
  • Argeologiese metodes het aansienlik verbeter:  datering, analises en klassifisering.
  • Radiokoolstofdatering het na vore gekom.
  • Linguistiese en filologiese metodes het verbeter oor die jare, en dit het meegebring dat die magdom inskripsies en tekste in ander skrifte en tale, makliker ontsyfer en geinterpreteer kan word.

God het ons die vermoë gegee om te kan dink en keuses te maak.  Daardeur het ons tegnologie ontwikkel, maar ongelukkig kan hierdie tegnologie ook gebruik word om die natuur te manipuleer, wat dan geskiedenis kan insluit.  ‘n Voorbeeld hiervan is die sogenaamde “Jesus Family Tomb”, wat in die Oos-Talpiot buurt suid van Jerusalem gevind is.  Verskeie argeologiese stellings word gemaak, bv. dat Jesus se oorskot daar gekry is, Sy familie is saam met Hom daar begrawe, en dan ook dat die inskripsies aandui dat Hy met Maria Magdalena getroud was en sy ook daar begrawe is.  Hierdie is stellings wat elke gelowige se wêreld skud.  Dis maar een van vele voorbeelde van argeologiese “vondse” wat deur die sekulêre wêreld gebruik word om verwarring onder die Christendom te saai.

Ten spyte van hierdie misinterpretasies van argeologies bevindings, het Christene die voordeel  van die Bybel, want waar geloof dalk nie die ware verloop van gebeurtenisse kan verklaar nie, slaag die Bybel wel daarin.  God laat nie toe dat die mens Sy verborgenisse deur middel van menslike kennis en navorsing uitvind nie, maar sleg deur geloof in Hom as die Openbaring van die waarheid deur Sy Woord en Gees (Matt 11:25; 16:17; 1 Kor 1:20-25).

 

Skrywer:  Sonet Werner

image_pdfimage_print