Beginsels vir die beoefening van Christelike vryheid

image_pdfimage_print

 

Hell is full of people who think they deserve heaven. Heaven is full of people who know they deserve hell. —Trevin Wax

 

Beginsels vir die beoefening van Christelike vryheid

Ons kom dikwels voor sekere vrae te staan. Voorbeelde is:

  • Wat is die verband tussen die Ou en Nuwe Testamente?
  • Is daar ‘n verband tussen die wet van Moses en die evangelie van Jesus Christus?
  • Hoe moet ‘n Christen vryheid in Christus beoefen?

Die vergadering in Jerusalem (Handelinge 15) het probeer om sulke praktiese vrae van die vroeë Christene te antwoord.

 

Paulus het ook baie aandag aan hierdie vrae gegee. Hy gee dan ook vir die gemeente in Rome ‘n aantal beginsels vir die uitleef van Christelike vryheid. Hierdie beginsels geld steeds vir Christene vandag. Kom ons kyk na vier van hulle.

Beginsel #1: Moet nooit met Christelike vryheid te koop loop nie

Laat jou oortuiging hieroor ‘n saak tussen jou en God wees (Romeine 14:22)

Ons is vry van die dieetwette van Moses; Jesus het alle kos rein verklaar. Ons kan maar krewe eet. Maar jy moet jou vryheid beoefen as jy dit wil geniet. Sal dit die onderlinge vrede en opbou bevorder? Is dit heilsaam vir jou of verslaaf dit jou? (1 Korintiërs 6:12).

 

Beginsel #2: Christelike vryheid beteken nie dat jy medegelowiges verwelkom nadat jy hulle siening oor X of Y uitgesorteer het nie

Aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil (Romeine 14:1). God sal hulle nie laat soos hulle tans is nie, maar hulle manier van optrede is nie die basis vir sy verwelkoming van hulle nie. Ons moet dit ook nie doen nie. Ons het baie verantwoordelikhede teenoor ons mede gelowiges, maar om hulle te oordeel, is nie een daarvan nie. Om ander te oordeel is nie ‘n teken van onderskeidingsvermoë nie, maar van ‘n gees van veroordeling. Ons sal tog almal voor die regterstoel van God moet verskyn (Romeine 14:10).

 

Beginsel #3: Christelike vryheid moet nooit so gebruik word dat dit ‘n struikelblok vir ander Christene word nie.

Laat ons mekaar dan nie meer veroordeel nie. Neem julle liewer voor om niks te doen wat jou broer kan aanstoot gee of tot ‘n val kan bring nie (Romeine 14:13). Hierdie beginsel moet deel van ons gedrag word; dit moet deel van ons denke word en uiteindelik moet dit ons optrede rig. Ons ontvang vryheid in Christus sodat ons dienaars van ander kan wees.

 

Beginsel #4: Christelike vryheid beteken dat ons die Bybelse balans sal handhaaf.

Ons moenie aan onsself dink nie: elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan opbou. Christus het immers ook nie aan Homself gedink nie … (Romeine 15:1 – 3). Baie eenvoudig Dit gaan basies oor ons liefde vir Jesus Christus en ons begeerte om Hom na te boots, want sy Gees woon in ons om ons meer en meer soos Hy te maak.

 

Ware Christelike vryheid, anders as die vryheidsbewegings van die sekulêre wêreld, beteken nie dat ons op ons regte aandring nie. Die Christen besef dat hy voor God geen regte het nie. In ons sondigheid het ons al ons regte verbeur. As ons besef dat ons geen regte het nie, kan ons hulle as voorregte beoefen.

A Christian man is the most free lord of all, and subject to none; a Christian man is the most dutiful servant of all, and subject to every one – Martin Luther

 

 

 

 

image_pdfimage_print