Bybelverse wat verkeerd gebruik word: God doen alles wat ons vra

image_pdfimage_print

“I have failed many times, and I would do many things differently. For one thing, I would speak less and study more, and I would spend more time with my family.” – Billy Graham

Bybelverse wat verkeerd gebruik word: God doen alles wat ons vra

Eric J. Bargerhuff het ‘n baie interessante boek – The Most Misused Verses in the Bible – geskryf. In hierdie reeks gaan ek onder andere van hierdie boek gebruik maak.

 Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen (Johannes 14:13 – 14).

Waar het jy geleer om te bid? Ouers/skool/oupa/ouma/glad nie Almal moet iewers begin. Jesus was êrens op ‘n plek besig om te bid. Toe Hy klaar was, sê een van sy dissipels vir Hom: “Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het (Lukas 1:1)

Hulle was gretig om te leer. Jesus leer sy volgelinge een ding spesifiek – vra die Vader in my Naam. Wat beteken dit? Gebruik Jesus Chistus se Naam en gee ekstra krag aan gebed? Geheime formule wat dien as waarborg? As ons nie hierdie woorde gebruik nie is ons gebed onwettig?

Bid in sy Naam word in ‘n aantal kontekste gebruik. En wie so ‘n kindjie in my Naam ontvang, ontvang My (Matt 18:5); Want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle (Matt 18:20); Want daar is niemand wat ‘n kragtige daad in my Naam sal doen en net daarna minagtend van My sal praat nie (Mark9:39); en wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal Hy julle alles leer (Johannes 14:26). As Jesus Christus van in my Naam praat, dink Hy aan meer as gebed. Dit beteken ons doen dinge op ‘n manier wat met wie Jesus Christus is ooreenstem – ook met wat Hy geleer het en waarvoor Hy staan. Dit beteken om dinge te doen volgens God se wil en vir sy heerlikheid.

Ons moet by vers 12 begin: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan. Daarna volg verse13 – 14. Jesus praat met sy dissipels by hulle laaste maaltyd saam. Hier maak Hy hierdie stellings. Hy begin: diegene wat in Hom glo sal al die werke wat Hy doen ook doen – selfs groter dinge. Wat beteken dit? Met sy terugkeer na die Vader toe sal hulle die gawe van die Heilige Gees ontvang – dit hou groot implikasies vir hulle bediening in. Want die Heilige Gees sal hulle bediening bemagtig. In hierdie nuwe tyd van bediening belowe Jesus Christus hulp (verse 13 – 14). Hulle kragtige bediening sal deur gebed versterk word. Die sleutel: vra in sy Naam wat beteken  bid op ‘n manier wat ooreenstem met wie God is, wat Hy geleer het en waarvoor Hy staan – sy koninkryksdoelwitte. Bid in ooreenstemming met God se wil sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As hulle in sy Naam bid en met daardie motiewe in gedagte, sal hulle weet hulle gebede sal beantwoord word.

Ons gebede verander nou van ‘n selfsugtige fokus na ‘n God gesentreerd fokus wat God verheerlik. Dit is belofte van 1 Johannes 5:14 – 15 :En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. En omdat ons weet dat Hy ons gebede verhoor as ons iets só vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van Hom vra. Probleem: ons bid op manier wat ons dink reg is en volgens resultate wat ons verlang. Ons bid vir ons omstandighede om te verander. Gebed moet vertroue in en afhanklikheid van God wys – ons moet nederig sy soewereine plan vir ons lewens aanvaar.

 Natuurlik kan ons vra wat ons begeer wetende dat as sy antwoord nee of nog nie is dat Hy voldoende krag sal gee om hierdie uitdaging te hanteer. Om in sy Naam te bid is nie bloot meganies om te verseker dat Hy ons versoeke gaan toestaan nie – ons forseer nie God se hand nie.

Volgende keer gaan ons na Romeine 8:28 kyk

image_pdfimage_print

You may also like...