Dag 10: As die wonder van die goeie nuus alles anders stil maak.

image_pdfimage_print

 

Dag 10: As die wonder van die goeie nuus alles anders stil maak.

Die Billy Graham Center for Evangelism het ‘n aantal leraars gekry om vir 25-dae stukkies te skryf vir Advent. Ons gaan oor die volgende 25 dae elke dag een van hierdie stukkies plaas.

[Advent word gewoonlik toegepas op die vier weke voor Kersfees. Latyn: ad – na + venire – kom. Dit dui dus op die naderende koms van Christus – sy eerste en tweede koms.]

 

Advent (advenrus = aankoms in Latyn) is die eerste seisoen van die kerkjaar. Dit lei tot Kersfees en sluit die voorafgaande vier Sondae in. Klem val op wag. Soos ons as gelowiges wag vir sy wederkoms, maar ook soos ons Jesus se geboorte in herinnering roep, wag ons in afwagting vir die wonder wat Christus gaan bring: hoop vir die wêreld. Soos hierdie storie ontvou, wag ons vir die hoogtepunt: Moenie bang wees nie, want kyk ek bring vir julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here (Lukas 2:10 – 11).

 

Jesus bring vir ons die goeie tyding. Die hoop van die wêreld rus in hierdie kindjie, Jesus. Hierdie nuus is so oorweldigend dat die engele uit die hemele in lofprysing uitbars – hulle vertel van die wonder wat gebeur het. Die afwagting van Advent is dat Jesus gekom het en weer sal kom. Hy is die hoop van die wêreld – niks kan met Hom vergelyk word nie.

 

Advent is vir ons ‘n wonderlike aansporing, maar ook ‘n unieke geleentheid om hierdie goeie tyding met almal om ons te deel. As ons Jesus se koms vier en verlang vir sy terugkeer, wat is ons storie? Wat inspireer jou so baie dat jy hierdie storie met die wêreld moet deel? Ons het hierdie goeie tyding wat die engele in lof laat uitbars. Dra hierde goeie tyding hierdie jaar uit.

Daar was skaapwagters  in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Meteens staan daar ‘n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik.         Toe sê die engel vir hulle: “Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is (Lukas 2:8 – 10).

 

 

image_pdfimage_print