Moet die kerk verander?

image_pdfimage_print

 

Jesus himself did not convert the two thieves on the cross; he waited until one of them turned to him – Dietrich Bonhoeffer

 

Moet die kerk verander?

So we beat on, boats against the current,

 Borne back ceaselessly into the past

  1. Scott Fitzgerald

Kyk ‘n bietjie om jou. Oral word geboue gesloop om plek vir nuwes te maak. ‘n Mens kry die gevoel dat dit makliker is om van die oue ontslae te raak en ‘n nuwe ding te bou as om die oue te probeer vernuwe. Die idee dat ons voor kan begin sonder die gewig en baggasie van die verlede is ‘n leuen. Ons loop altyd die toekoms in met ‘n sleutelbestanddeel van die verlede – onsself.

 

Die kerk is ‘n stoorkamer van die verlede – vol artefakte van die teologie, liturgie en Sondagskole van die verlede. Dit was deel van die Verligting, die Industriële Revolusie, allerhande musieksmake, ens.

 

Glo jy aan ‘n kerk wat besig is om dood te gaan of glo jy aan ‘n lewenskragtige kerk? Die manier waarop jy jou kerk sien, het ‘n direkte effek op die kerk self. Kwantum fisika leer vir ons dat die waarnemer die werklikheid van dit wat waargeneem word, vorm. Ons skep ons kerk en die wêreld om ons deur hoe ons dit waarneem en die stories wat ons daarvan vertel. Die implikasie is dat niks meer dreigend vir die lewe en sending van die kerk is as siniese en negatiewe leierskap nie. Ons onvermoë om God se hand aan die werk te sien in die wêreld om ons, skep ‘n omgewing wat dit nog moeiliker maak om God te sien.

 

Ons taak is mede-bouers van hierdie kerk. God is nou besig om sy kerk te maak; die Heilige Gees is aan die beweeg om dit te voltooi. Maar ons het ook ‘n aandeel in hoe die kerk gaan lyk, wie dit gaan lei, hoe dit in die wêreld bestaan, hoe dit georganiseerd is, ens. Ons moet egter altyd Salomo se woorde onthou: Sou God werklik op die aarde woon? Die hemel, selfs die hoogste hemel, kan U nie bevat nie, hoe dan nog hierdie tempel wat ek gebou het! (1 Konings 8:27):

 

Die God wat ons volg, is uit en tussen die mense. Hy vra dat ons wat Hom volg kerk moet maak daar waar Hy is – uit en tussen die mense. Ons moet plek maak vir kreatiwiteit en innovering. Ons God kan nie ingeperk word nie – die kerk kan God nie inperk nie. Die kerk moet homself in ‘n nuwe skepping maak. Dit kan nie ‘n struikelblok vir toegang tot God wees nie. Ons moet mense toelaat om na vore te kom en God te vind

 

Toegang tot God en God se liefde is vir baie van ons die rede waarom ons in die kerk is – dit maak ‘n verskil in ons lewens; dit daag ons uit om beter mense te wees. So ‘n God kan nie ingeperk word nie. Ons moet die wêreld ‘n ander plek maak. Ons moet dit nuut maak deur God se liefde, genade, vergifnis en barmhartigheid. Ons moet ander uitnooi, verwelkom en met hulle verbind. God open Homself vir ons en sê vir ons wat deur die wêreld platgedruk is: Kom na My en Ek sal vir julle rus gee. Moenie die kindertjies van My weghou nie; moenie dié wat weggedwaal het, wegwys nie. Laat hulle almal kom …laat ons almal gaan; laat ons saam die kerk maak.

 

Ons nooi mense uit na ‘n verhouding met ‘n besondere God in ‘n besondere gemeenskap met ‘n besondere taal, liturgie en sosiale sisteem. Die kerk is die familie van God; dit is die tempel van die Heilige Gees. Maar al is dit waar, moet ons ook erken die kerk is dikwels dislojaal. Ons word opgeroep om gereeld na ons geloof terug te keer.

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print