Daniël 9 – Marius Nel

image_pdfimage_print

Jan vra:

Die engel sê vir Daniël (Hfst 9) daar is 70 x 7 talle oor sy volk en sy heilige stad bepaal om ses dinge te volbring. Vanaf die datum dat die bevel uitgegaan het om Jerusalem te herstel tot op ‘n Gesalfde is 7 x 7 talle, en dan 62 X 7 talle vir die herstel. Na hierdie tydperk sal ‘n Gesalfde uitgeroei word . Die volk van ‘n vors wat sal kom sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. En daar sal ‘n verwoester wees.
Vrae: 1. Ek aanvaar Gesalfde, ‘n Vors bedoel Jesus Christus?
2. Die Gesalfde wat uitgeroei word bedoel ook Jesus (Sy sterwe aan die
kruis)?
3. Die volk van ‘n vors (sal verwoes). Wie is die volk en die vors ter sprake?
4. Sal dit hierdie vors wees wie se einde met ‘n oorstroming sal wees?
5. Die hy van vers 27 en die baie met wie ‘n sterk verbond gesluit word wie is
dit?
6. Wie is die verwoester?
7. Tradisioneel word die laaste week afgeskei – wat is die rede?

Antwoord

Prof Marius Nel antwoord:

Dan 9 se toepassing vind in die tweede eeu plaas, wanneer Antiochus IV Epifanes oor die Jode regeer. Alexander die Grote sterf sonder erfgenaam; sy ryk word in vier verdeel en Juda val onder die Seleukiede. Waar die Seleukiede voorheen Jode se godsdiens uitgelaat het, meng Antiochus IV in. Hy neem tempelvoorwerpe om op te maak vir belasting wat Jode skuld. As hulle in opstand kom, onteer hy hulle tempel deur onrein diere daar te laat offer. As dit grootskaalse opstand uitlok, verbied hy die besnydenis, besit van heilige geskrifte en diens aan Jhwh. Hy gee opdrag dat regoor die land altare opgerig word en offers vir Griekse gode gebring word. Hieruit vloei die Makkabese opstand wat deur guerillaoorlogvoering eindelik effektief die Seleukiede verjaag. Die datums wat Dan 9 gee, pas by die gebeure rondom Antiochus IV. Later het Christene dit weer toegepas, op Christus. Maar dan mag ons nie poog om op allerlei maniere kontemporere gebeure in Dan 9 se tydskale te probeer inlees nie omdat ons nie reg laat geskied aan die teks se oorspronklike betekenis nie.

Skrywer: Prof Marius Nel

image_pdfimage_print

You may also like...