Prof Marius Nel

image_pdfimage_print

Prof Marius Nel

Marius_Nel

Marius Nel BA (Admissie), BD, BA (Hons Wysbegeerte), DTh (Praktiese Teologie, Unisa), DD (Kerkgeskiedenis, UP), MDiv (Ou Testament, UP), PhD (Ou Testament, Pretoria) is pastoor van die AGS Krugersdorp-Sentraal vir die afgelope twintig jaar, dosent en departementshoof aan Auckland Park Teologiese Seminarium in Kerkgeskiedenis en mede-professor by die Skool vir Bybelwetenskappe en Bybelse Tale, Fakulteit Teologie, NWU

Spesialiseringsterreine:

 • Apokaliptiek in die Ou Testament
 • Wysheid in Ou Testament
 • Geskiedenis van AGS
 • Geskiedenis van leerstelling van genesing in die kerk
 • Jeug en erediens

Outeur of medewerker van 30 publikasies en 35 wetenskaplike artikels.

Medewerker aan Die Boodskap, Multivertalingbybel en Nuwe Lewende Vertaling

Ontvanger van die Andrew Murrayprys op 8 Mei 2004 vir bydraes tot Die Bybel A-Z  en die ATKV se Afrikoon-toekenning op 12 Augustus 2005 vir bydraes tot Bybelvertaling en gemeenskapswerk

Deelgeneem aan 12 nasionale en 8 internasionale konferensies as spreker

Lopende navorsing:

 • Sosio-ekonomiese situasie wat aanleiding tot apokaliptiek gee
 • Geweld in wysheids- en apokaliptiese tekste
 • Demonisering kerkhistories beskou
 • Praktyk en funksies van eunug in antieke tye
 • Pinksterbeweging se hantering van Ou Testamentiese tekste in ‘n formulering van eskatologie

Funksies in vakverenigings:

 • Lid van die Ou Testamentiese Werksgemeenskap van SA
 • Lid van die Kerkhistoriese Werksgemeenskap van SA
 • Lid van Society of Biblical Literature
 • Lid van European Association of Biblical Literature
 • Paneellid van RSG-program “Die Bybel in ons lewe” van 2004 tot 2006
 • Verantwoordelik vir weeklikse boekresensies op e-kerk vanaf Januarie 2004
image_pdfimage_print

You may also like...