Definisie van die krag van God – Francois Malan

image_pdfimage_print

Willie vra:

Ek worstel met goed wat my geloof tans onder druk sit en die hartseer is dat sodra ‘n mens met Predikante daaroor gesels is dit asof die gesprekke al korter en korter word en dan net ophou. My dilemma is om sekere begrippe te versrtaan ;
Krag van God
Paulus skryf in Efesiers 1:19b-20 van dieselfde magtige sterkte van God wat aan die werk was toe Hy Christus opgewek het , Vers 19a verwys na God se krag wat Hy in ons gebruik
Hier onder is n gedeelte uit n preek van n Gereformeerde Dominee

Alles in dié wêreld is die skepping van sy hande en rus in sy hande. Hy beheer alles. Hy is die Een met alle mag in die hemel en op die aarde. Dit staan in skerp teenstelling met die mens. Terwyl Hy alle mag het‚ is die mens se eie krag uiters beperk. So sê Hy in vers 30: “Selfs jongmanne word moeg en raak afgemat‚ selfs manne in hulle fleur struikel en val.”

Ja‚ selfs die fiksstes‚ selfs die een wat die Comrades wen‚ is ’n mens van vlees en bloed. Na 85 kilometer is hy gedaan. ’n Springbokrugbyspan is na 80 minute uitgeput; dis moeë voete wat van die veld afstap. Só beperk is die mens se krag. Hy het so min om op te roem. Die Here God‚ met alle mag‚ is die ware kragbron. Omdat die Heilige Gees self God is‚ is dit ook sy mag en krag.
Bg gedeelte verwys oa na liggaamlike krag van ‘n mens . As die Bybel na God se krag verwys , verwys dit na die Heilge Gees of iets anders? As ons dan bid en God vra vir krag om bv deur n dag te kom , om versoekings te weerstaan , om moeilike omstandighede te hanteer , wat vra ons dan nou eintlik? En as ek God vra , maar deur die loop van die dag verloor ek my humeur , of my omstandighede kry my onder en ek begin kla, of skel op n taxi, wat het dan gebeur ? Dit voel dan , onder sulke omstandighede , met respek, of God nie gegee het wat ek gevra het nie en ek die geveg alleen baklei.
My vrae is , wat is die krag waarna verwys word , en hoe kry ek dit en as ek dit het , sal ek dit weet?

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

1    Ek veronderstel die Gereformeerde dominee het verwys na Jesaja 40:30: ‘selfs jongmanne word moeg en raak afgemat, self manne in hulle fleur struikel en val…’

Maar in vers 31 gaan die sin voort met die eintlik punt van die saak: ‘… maar dié wat op die Here vertrou kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en word nie afgemat nie.’

Die verband waarin die versekering oor nuwe krag gee is, is dat Israel, wat al 70 jaar in ballingskap in Babel verkeer, aan die Here begin twyfel en, volgens vers 27, vra of die Here dan nie vir hulle omgee, of hulle nood raaksien, of hulle kan help nie.

Die antwoord daarop in vers 28-29 is ‘n teregwysing, soos in vers 21, dat hulle die Here beter moes geken en verstaan het; dat Hy die ewige God, Skepper van die hele aarde is, wat nie moeg of mat word nie, maar onvermoeid met sy werk aan die onderhouding en vernuwing van sy skepping voortgaan, veral ook om vermoeides en moedeloses krag te gee om voort te gaan met hulle lewe. Maar sy insig in sy hele skepping en die toekoms, en elke mens se swakhede, en hoe Hy hulle versterk, is vir ons klein mensies onverstaanbaar te groot. Selfs ons jongmense met baie energie word moeg, struikel en val.

Maar!! dié wat op die Here wag, deur geduldig uit te hou, en aan te hou om Hom met hulle lewe te vertrou, kry nuwe krag. Soos arende op die winde sweef sal hulle deur die Gees van God uitstyg bo die huidige oomblik, en aangaan met hulle lewe as God se kinders volgens sy aanwysings vir die lewe.

 

2    As die Bybel na God se krag verwys , verwys dit na die Heilge Gees of iets anders?

In Johannes 14:15-17 sê Jesus: ‘As julle My liefhet, sal julle my opdragte gehoorsaam. En Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander Parakleet (‘iemand wat geroep is om bystand te verleen’: Helper, Voorspraak, Pleitbesorger, Trooster) gee sodat Hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid…wat in julle sal wees.’

Verder in dieselfde hoofstuk sê Jesus in 14:23: ‘As iemand My liefhet, sal Hy ter harte neem wat Ek sê, en my Vader sal hom liefhê en Ons sal na hom toe kom en by hom woon.’ Met ander woorde, God die Vader, Seun en Heilige Gees is by elkeen wat in Jesus glo en Hom gehoorsaam. Sy nuwe opdrag aan sy gelowiges die nag voor sy sterwe aan die kruis vir die sonde van die wêreld is: Net soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê (Joh 13:34).

Die krag van God verwys na God self wat in ons kom woon om ons te lei en te versterk.

 

3     As ons dan bid en God vra vir krag om bv deur n dag te kom , om versoekings te weerstaan , om moeilike omstandighede te hanteer , wat vra ons dan nou eintlik? En as ek God vra , maar deur die loop van die dag verloor ek my humeur, of my omstandighede kry my onder en ek begin kla, of skel op n taxi, wat het dan gebeur ? Dit voel dan , onder sulke omstandighede , met respek, of God nie gegee het wat ek gevra het nie en ek die geveg alleen baklei.

God gee nie aan ons krag vir die dag waarmee ons kan maak soos ons wil nie. Hy is self by ons onder alle omstandighede, in versoekings en ander moeilike omstandighede, maar ook by ons gewone werk en ontspanning en gang van ons lewe, om ons daarin en daardeur te lei en die nodige krag daarvoor te gee. Maar dan moet ons in alle omstandighede op Hom wag, nie haastig sonder nadenke optree nie, maar dan ook om sy krag en bystand vra.

In Jesaja 30:21 sê die Here: ‘En jou ore sal ’n woord agter jou hoor wat sê: ‘Hier is die pad, loop hierlangs,’ as jy regs draai of as jy links draai (weg van die regte pad af). In Jeremia 31:33 sê die Here: Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê.’ In die Nuwe Testament sê Jesus, God die Vader en die Seun en die Gees sal in ons woon om ons te lei as ons Helper.

Efesiërs 5:16-17 sê: ‘Maak die beste gebruik van elke geleenheid (letterlik: Koop die tyd uit) omdat die dae vol boosheid is. Om hierdie rede moet julle nie onverstandig wees nie; probeer eerder om te verstaan wat die wil van die Here is.’

 

4    As ek my humeur verloor? Efesiërs 4:26 sê: As julle kwaad word, moet julle nie sondig nie (moenie reageer nie). Laat die son nie ondergaan oor julle woede nie. 1 Kor 13:7 sê: Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles (vgl. Romeine 12:19-21).

 

5    As my omstandighede kry my onder en ek begin kla, of skel op n taxi, wat het dan gebeur ?

Het jy nie dan vergeet van die Almagtige Skepper-God wat jou liefhet en in jou kom woon het nie? Jesaja 30:15 sê: Julle krag lê in stilwees en vertroue – dit gaan oor volledige vertroue op en toewyding aan die Here.

Die Psalmdigter vra in Ps 141:3: HERE, plaas ‘n wag voor my mond, bewaak tog die deur van my lippe.

 

Skrywer:  Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...