Die begin van die tekens: water word wyn (2:1-12)

image_pdfimage_print

Die begin van die tekens: water word wyn (2:1-12) – Francois Malan

2:1 ‘Op die derde dag’ Filippus lei Jesus se aardse bediening in, en ‘in drie dae’ (2:19,20) sluit dit af en lei die bediening van die opgestane Jesus in. Jesus se moeder was daar, òf as bekende òf as familie van die egpaar. In Johannes word sy nooit op haar naam ‘Maria’ genoem nie, maar deurgaans word verwys na sy moeder (2:1,3,5,12; 19:25,26).  Johannes wat Jesus se goddelike oorsprong beklemtoon, noem vir die eerste keer iets van sy aardse herkoms in 1:46 na Josef (vgl. 6:42), en hier na sy moeder. Met sy Vader word 118 keer na God verwys.

 

2:2 Jesus en sy dissipels was ook genooi. Of dit deur Maria of Natanael se verbinding met die egpaar was, word nie gesê nie.

 

2:3  Maria het skynbaar iets met die reëlings van die huweliksfees te doen gehad en weet wat in die kombuis aangaan. Die bruidegom en sy familie was verantwoordelik vir genoeg wyn, en as die wyn opraak gedurende die sewe dae se fees, is dit vir hulle ‘n skande, want die wyn maak die harte van die mense bly (Ps 104:15).  Toe die wyn opraak, kom sê Maria dit vir Jesus.

 

2:4 Jesus sê vir haar: (letterlik: wat vir my en vir jou, vrou? My uur het nog nie gekom nie) NAV gee dit mooi weer: Waarom sê u dit vir My? My tyd het nog nie gekom nie. Die aanspreekvorm ‘vrou’ vir jou ma is ongewoon, maar is ‘n aanduiding dat Jesus voortaan onafhanklik van sy moeder moet optree om die Middelaarswerk volgens die wil van sy Vader te doen. Daar kan sy moeder nie indring nie. Maar die ‘nog nie’ laat tog vir sy moeder die opening om iets te doen. Sy tyd/uur – Jesus neem self die beslissings in gehoorsaamheid aan die wil van sy Vader.

 

2:5 Maria het duidelik gesag in die kombuis en sê vir die dienaars om te doen netsoos Jesus hulle beveel. Sy het volle vertroue dat Jesus iets sal doen op sy tyd en op sy manier, en sy tref daarvoor voorsorg.

 

2:6-7 Die ses klipkanne hou die water vir die weeklange fees se reiniging van die gaste se hande wat voor en na die ete afgespoel  word deur water oor die hande te gooi (Mat. 15:2), ‘volgens die reiniging (ritus/gebruik) van die Jode’. Dit gaan om rituele reiniging en daarom word klipkanne gebruik, wat nie onreinheid optel nie. Die ses kanne hou elkeen tussen ‘2 tot 3 mate’ (‘n maat is gelyk aan die Hebreeuse ‘bat’ van 39.39 liter elk, wat saam in die omgewing van 600 liter moes wees). Die groot inhoudsmaat beklemtoon die ryke oorvloed wat Jesus geskenk het. ‘tot bo toe volgemaak’ is simbool van die volheid/oorvloed van Christus se genade  teenoor die beperkings van die ou verbond (Jn 1:16-17 genade op genade, teenoor die wet wat misbruik is vir selfverlossing).

 

2:8-10  Gewoonlik word die swakker wyn  bedien wanneer die mense al dronk geword het, en nie meer die goeie van die slegte kan onder“““““““““““““““““skei nie. Vir die Evangelis is dit ‘n getuienis van die volmaaktheid van Jesus se wonderteken. Jesus het die verantwoordelikheid van die bruidegom op Hom geneem (Joh. 3:29), en van hierdie bruilofsfees ‘n simbool gemaak van die feesmaal van Jesaja 25:6.  Jesus het die water van die ou verbond se reinigingsvereistes in wyn verander. Nie die uiterlike reiniging van jou liggaam deur water nie, maar die volkome reiniging deur die bloed van die Lam van God skep nuwe lewe. Die ou orde word vervang met ‘n nuwe orde, die ou verbond met ‘n nuwe verbond tussen God en die mense.

 

2:11 Die dissipels/volgelinge van Jesus word versterk in hulle geloof deur die wonderteken waardeur sy heerlikheid vol genade blyk (1:14). Die Evangelis noem dit ‘n wonderteken  (semeion) met ‘n dieper liggende betekenis, wat iets meedeel oor wie en wat Jesus is, en wat die doel van sy koms is.

 

2:12 Jesus lei die groep van Kana na Kapernaum aan die noordoewer van  die see van Galilea, op die grootpad van Damaskus na die Middellandse See, die gebied van Sebulon en Naftali (Jes. 8:23-9:2). Sy moeder gaan saam en ons hoor nie weer van haar tot by die kruis nie. Sy broers, kinders van Josef en Maria gaan saam, sy susters nie (Mk:6:3). Volgens Johannes 7:3-5 kon sy broers nie glo dat Hy die Seun van God is nie.

 

Skrywer: Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...