Die Bybel en ons basiese lewensvrae

image_pdfimage_print

It therefore behooves us to be very certain about the distinction between God’s power and our own, God’s work and our own if we want to live a godly life –  Martin Luther

 Die Bybel en ons basiese lewensvrae

Elkeen van ons het sekere basiese lewensvrae. Dit is interessant dat ons geen antwoord op hierdie vrae in die wetenskap kry nie. Die Bybel help ons:

 

  • In watter soort wêreld leef ons? Ons leef in ‘n wêreld wat deur God gemaak is en deur Hom onderhou word. In hierdie wêreld gaan dit oor meer as wetenskap of tegnologie of vooruitgang.
  • Wie is ons? Wat beteken dit as ons sê dat ons mense is? In die Bybel lees ons dat God die mense gemaak het, maar nog belangriker – na sy beeld en as sy verteenwoordiger. Die mens is dus bedoel om in ‘n betekenisvolle verhouding met God en ander mense te leef. Ons is nie outonome mense wat ons eie bestemming bepaal nie.
  • Wat is die kernprobleem van die aarde? Anders gestel: Wat is die onderliggende rede vir al die probleme in die wêreld? Sonde. Die mens het besluit dat hy teen sy Skepper in opstand sou kom. Dit is sonde wat ons verhoudings – met God en ander mense – vertroebel … nie ons omstandighede nie.
  • Kan ons hierdie probleem regmaak?  Nee, ons kan dit nie regmaak nie, maar God kan. Die mense het verlossing nodig, iets wat hy nie self kan doen nie. God het egter tot ons redding gekom toe Hy Jesus Christus as ons Verlosser gestuur het.  Jesus Christus se lewe, dood en opstanding het ons verhoudings herstel.

Hierdie is die kernvrae in elke mense se lewe. Soek ons op die regte plek na antwoorde?

image_pdfimage_print