Die Christelike geloof sonder bekering is nie die Christelike geloof nie

image_pdfimage_print

 

We open our Bibles to learn. We open our lives to love – Scot McKnight

 

Die Christelike geloof sonder bekering is nie die Christelike geloof nie

Die woord bekering laat baie mense wegskram. Wat veronderstel was om ‘n gawe en geleentheid te wees om God se genade te ondervind, word nou negatief gesien deur baie mense. Dit is ‘n noodsaaklike deel van ons Christelike geloof waarsonder ‘n ontmoeting met God nie moontlik is nie.

 

Bekering beteken ek keer my rug op my menslike begeertes en klou vas aan God se wil. Bekering oorbrug die gaping tussen ons mislukkings en God se vergifnis. Dit is die toegangspad na ‘n nuwe lewe en ‘n intieme verhouding met God. Maar dan moet ons ophou om bekering as ‘n las te sien – dit is nie “ek moet” nie,  maar “ek kan.”  Die liefdevolle God gee aan ons die geleentheid om ons rug op ons sondes te draai. Bekering is ‘n gawe en nie ‘n las nie.

 

Die basiese definisie van bekering is: ek draai my rug op iets; ek verander my denke. Dit gaan oor die soeke na vergifnis van al my foute – waarvan daar baie is. As ek my bekeer, sê ek vir God dat ek sy wil bokant myne stel. Daarom, bekeer julle en kom tot inkeer. Dan sal God julle sondes uitwis (Handelinge 3:190.

 “Repentance grows as faith grows. Do not make any mistake about it; repentance is not a thing of days and weeks, a temporary penance to be got over as fast as possible! No; it is the grace of a lifetime, like faith itself. God’s little children repent, and so do the young men and the fathers. Repentance is the inseparable companion of faith.” —Charles Spurgeon

 

 

 

image_pdfimage_print