Die evangelie is ons skietlood

image_pdfimage_print

Our chief want in life is somebody who shall make us do what we can. -Ralph Waldo Emerson, skrywer en filosoof (1803-1882)

Die evangelie is ons skietlood

Believe me … the Church of God will never be preserved without catechesis (Calvyn)

In J. I. Packer en Gary A. Parrett se boek Grounded in the Gospel sê hulle dat kategese ‘n integrale deel van die Christelike groeiproses is. Omdat kategese in baie gemeentes nie meer belangrik is nie, kry ons ‘n geleidelike toename in Bybelse ongeletterdheid.

Die evangelie is die skietlood vir al ons denke, praat, onderrig en lewe. ‘n Skietlood meet of iets vertikaal is of dit meet diepte

. Geen skietlood kan die diepte van die evangelie meet nie. Uit die diepte van liefde, genade en barmhartigheid trek ons die lewegewende voordele wat ons in staat stel om op God se weg te loop. Die evangelie is die skietlood waarmee ons die diepte en gehalte van ons lewens, bediening en leer meet.

‘n Skietlood word deur bouers gebruik om te bepaal dat wat hulle bou absoluut vertikaal is. Hy het my gevra: Wat sien jy Amos? En ek het gesê: “’’n Skietlood.” Toe sê die Here vir my: Ek gaan ‘n skietlood aanlê in my volk Israel, Ek gaan hom nie meer spaar nie (Amos7:7 – 8). God gebruik hier ‘n skietlood om aan te dui dat sy volk van sy Weg afgedwaal het. Die evangelie is vir ons die skietlood waarmee ons ons lewens en onderrig meet. Paulus sê vir Timoteus dat hy goed moet let op sy lewe en leer, want deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as dié wat na jou luister (1 Timoteus 4:16). Paulus skryf ook aan Timoteus dat die gesonde leer is in ooreenstemming met die evangelie (1 Timoteus 1:11). In Titus 2:1 – 10 skryf Paulus aan Titus oor die gesonde leer. Dit is wat Titus moet verkondig. Daarna gee hy opdragte oor hoe gelowiges moet leef – hulleself gedra. Ons kry dus gesonde leer wat in ooreenstemming met die evangelie is en dan is daar ‘n leefwyse wat met hierdie gesonde leer ooreenstem.

Hiermee kom ons aan die einde van die reeks blogs oor kategese.

image_pdfimage_print