Die Geestelike Dissiplines: Hoe verander God lewens (18)

image_pdfimage_print

 

The bitterest tears shed over graves are for words left unsaid and deeds left undone. -Harriet Beecher Stowe

Die Geestelike Dissiplines: Hoe verander God lewens  (18)

Dallas Willard, Professor aan die University of Southern Califonia se School of Philosophy en leraar in die Southern Baptist Church, het ‘n belangrike boek geskryf: The Spirit of the Disciplines. [Hy is onlangs oorlede.] Ek gaan baie op hierdie boek staatmaak in hierdie reeks oor geestelike dissiplines

 

Gemeenskap

As gemeenskap  neem ons deel aan gesamentlike aktiwiteite soos aanbidding, studie, gebed, feesviering en diens – saam met ander dissipels. God se vuur brand hoër as ons almal saam is en nie verspreide individue nie.

Die dele van die liggaam moet saam wees as hulle mekaar wil ondersteun. Bekering is nie ‘n individuele ding nie. Elke individu het ‘n unieke en direkte verhouding met God. Maar dié lewe vereis gereelde bymekaarkom met ander wat hierdie lewe deel.

‘n Verskeidenheid gawes van die Gees is versprei tussen lede van die liggaam van Christus – die kerk. Eenheid van die liggaam wat reg funksioneer, word gewaarborg deur mense wat wedersyds diens verrig en behoeftes van mekaar hanteer. Dit is hoe dinge in die nuwe lewe werk. Elke mens ontvang ‘n gawe van Gees wat hy tot voordeel van almal moet gebruik.

Belydenis

Belydenis is ‘n dissipline wat binne die gemeenskap funksioneer. Ons laat mense wat ons vertrou ons diepste swakhede en mislukkings hoor. Ons laat sekere medegelowiges hoor wie ons werklik is – niks belangrik word weggesteek nie – absolute deursigtigheid. Ons lê die las van voorgee wie ons is, af. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word (Jakobus 5:16). Sonde wat nie bely word nie, is ‘n las – belydenis verwyder hierdie las.

Belydenis help ook om sonde te vermy. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie; wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang (Spreuke 28:13)  – belydenis help met  hierdie afsien. Openbaring van my siel aan ‘n volwasse medegelowige laat vriende toe om te bid vir spesifieke probleme en om te doen wat die een wat bely het, sal help. Belydenis maak diep gemeenskap moontlik – geen belydenis lei tot oppervlakkigheid wat vandag baie algemeen in kerk is nie. Wat maak belydenis moontlik? Gemeenskap.

Belydenis in ‘n geslote gemeenskap lei tot herstel. Dit is moeilik om die verkeerde nie reg te stel as dit bely word nie. Ons integriteit vereis herstel. Dit is ongemaklik, maar versterk ons wil om die regte ding te doen. Belydenis is ‘n kragtige dissipline vir die geestelike lewe.

Daar is natuurlik baie ander dissiplines wat bespreek kan word. maar ek glo ons het die belangrikstes hanteer.

image_pdfimage_print

You may also like...