Die goeie nuus van Jesus is noodsaaklik

image_pdfimage_print

 

The gospel has versatility to address the particular hopes, fears, and idols of every culture and every person – Tim Keller

 

Die goeie nuus van Jesus is noodsaaklik

Alasdair MacIntyre (After Virtue) sê dat stories noodsaaklik is as ons betekenis aan iets wil gee. Die Bybel is nie net ‘n diverse groep stories nie – alles saam vorm een oorkoepelnede storie. Daar is ‘n basiese lyn waarmee al die dele van die Bybel ‘n verband het en wat van al die verskillende dele sin maak.

 

Die Bybel begin met God wat die wêreld goed maak – sonder die verydeling en verganklikheid wat tans die wêreld oorheers. Hy maak die mens as sy beeld en verteenwoordiger in die wêreld. Ons is gemaak om God te verheerlik en te dien en om ander lief te hê. Maar ons wou gehad het dat God ons moet dien. Ons leef nou selfgesentreerde lewens. Omdat ons verhouding met God verbreek is, is alle ander verhoudings verbreek.

“Things fall apart; the center cannot hold

Mere anarchy is loosed upon the world”

Dit is William Butler Yeats (“The Second Coming”) se beskrywing van die wêreld vandag.

 

Hoe het God gereageer? Met toorn of met liefde? Beide. God dring daarop aan dat ons doen wat reg is; Hy dreig om alle ongehoorsaamheid te straf. Maar Hy sê sy bedoeling is om te red. Hy roep mense na Homself om ‘n nuwe gemeenskap te vorm. Aanvanklik was dit ‘n uitgebreide famile (Gensis 12:1 – 8). Uit hierdie familie skep God ‘n hele volk: Israel. Hy red hulle uit slwaerny; Hy maak ‘n verbond met hulle. Die geskiedenis van die verbond is een van voortdurende mislukking.

 

In die Ou Testament kry ons ‘n oënskynlike onoplosbare  probleem wat die storie vorentoe dryf. Sal God die vloek wat op sonde rus oor die volk bring of sal Hy sy mense, ten spyte van hulle sonde, liefhê. Weereens is die antwoord: beide. Dit is Jesus Christus, die Seun van God. Hy leef die lewe wat ons veronderstel is om te lewe; Hy sterf die dood wat ons behoort te gesterf het – in ons plek. Hy leef ‘n volmaakte lewe; Hy sterf aan die kruis en neem so die vloek vir ons ongehoorsaamheid op Hom.

 

Die beste stories het verbasende en onverwagte oplossings. Hier het ons nou die grootste storie ooit. Letterlik alles en almal word geraak. Dit lyk onmoontlik dat God regverdig kan wees en vir ons verlos. Oorwinning word behaal deur Jesus Christus se offer aan die kruis. Daar straf God sonde en gee aan ons verlossing.

 

Die Bybel vertel van die spanning tussen God se geregtigheid en sy genade. Dit word alles in Jesus Christus opgelos. Daarom kon Jesus na sy opstanding vir die reisigers na Emmaus sê dat die wet van Moses en die profere en die Psalms gaan oor Hom. Paulus sê dat God se beloftes dwarsdeur die Skrif in Jesus Christus vervul is. Alles in die Bybel wys na Jesus. Die Bybel is ware geskiedenis en ‘n verenigde storie hoe God ons in Jesus Christus gevind het. Hieruit kry ons bepaalde insigte en beginsels oor hoe om te lewe. Die Bybel is egter nie primêr oor ons en wat ons moet doen nie. Dit gaan hoofsaaklik oor Jesus Christus en wat Hy gedoen het.

 

Hoe ons op lyding, die dood, seks, geld en mag reageer, word beïnvloed of ons die storie van die Bybel oor Jesus verstaan en glo

 

 

image_pdfimage_print