Die Groot Geloofswoordeboek: Allegorie

image_pdfimage_print

Die Groot Geloofswoordeboek: Allegorie

Allegorie

Allegorie is iets anders as *tipologie. Daar is mense wat glo dat uitsprake in die Bybel naas die letterlike betekenis ook ‘n “dieper” betekenis het. Ons noem dit ‘n allegoriese betekenis. En daar is talle en talle sulke allegorieë wat mense uitdink. Die boek Hooglied handel oor die liefdesverhouding tussen ‘n man en ‘n meisie. Maar sommige voel dis nie geestelik genoeg vir die Bybel nie, en dan neem hulle aan daar is ‘n dieper betekenis in hierdie liedere: dit sou dan die liefdesverhouding tussen Christus en sy bruid, die gelowiges, uitbeeld. Behalwe dat daar nêrens in die Bybel so ‘n suggestie is nie, word dit later ook baie ongemaklik om alles wat dié twee in hulle intieme liefdesuitings vir mekaar sê, op Christus en die gelowiges toe te pas, tensy elkeen van hierdie taamlik intieme uitsprake ook weer ‘n allegoriese betekenis kry.

Die beste is om ons in hierdie opsig aan die Bybel self te hou. Die Bybel is geestelik genoeg, ons hoef dit nie nog geesteliker te probeer maak nie. Dis later ‘n bietjie aangedik.

Woorde gemerk met ʼn * sal later verder bespreek word.

Outeur: Prof. Adrio König

image_pdfimage_print