Die Groot Geloofswoordeboek: Calvyn

image_pdfimage_print

Die Groot Geloofswoordeboek: Calvyn

 

Calvyn

Johannes Calvyn (1509-1564) was saam met Martin Luther een van die bekendste Kerkhervormers. (*Hervorming) Hy was jonger as Luther. Hy was net ag jaar oud toe Luther in 1517 die 95 stel­lings teen die *Katolieke Kerk aan die deur van die katedraal in Wittenberg gespyker het. Hy het in Frankryk en Switserland opgetree, veral in Genève.

Calvyn het ‘n reeks boeke, Die Institusie van die Christelike gods­diens, nagelaat wat vandag nog vir onder andere Gereformeerdes, Pres­bi­teriane en baie Baptiste rigtinggewend is. Heelwat van die sentrale leerstukke van die Protestantisme is van hom afkoms­tig. Die groot nadruk van sy leer, wat ook deur die meeste ander Hervormers on­derskryf is, het gegaan oor Christus, die saligheid en die geloof wat tot vandag toe nog bekend is: Net Christus, net genade, net geloof, net die Bybel. Die herhaalde woordjie “net” impliseer dat hulle oortuig was dat die Katolieke Kerk telkens ‘n “en” gehad het: die Bybel én die tradisie, Christus én ons goeie werke.

Calvyn se leer oor die *voorsienigheid en die *uitverkiesing is tot vandag nog baie omstrede. Hy was oortuig dat God letterlik alles voorbeskik het sodat alle dinge wat ooit gebeur, gebeur presies soos God dit vooraf bepaal het, selfs die kwaad en die sonde en alle lyding. Hy het beklemtoon dat dit gelowiges sal troos as hulle onthou dis ‘n liefdevolle Vader wat al die smart in hul lewe bring. Hy was oortuig dat selfs alles wat die duiwel doen, net so deur God voorbeskik is. Later het *Arminius bekend geword as iemand wat hierdie leer van Calvyn ‘n bietjie sagter probeer maak het.

 

Woorde gemerk met ʼn * word elders bespreek.

 

Outeur: Prof Adrio König

image_pdfimage_print

You may also like...