Die Groot Geloofswoordeboek: Piëtisme

image_pdfimage_print

Die Groot Geloofswoordeboek: Piëtisme

Piëtisme

Die Piëtisme het in Duitsland in die *Lutherse Kerk ontstaan aan die begin van die agtiende eeu. Hulle het persoonlike bekering en ‘n lewe in heiligheid en toewyding beklemtoon teenoor die bloot formele aanvaarding van die leer van die kerk wat hulle as dooie ortodoksie bestempel het. Jakob Spener word as die vader van die Piëtisme beskou. Daar het baie groot sending-entoesiasme van hul­le uitgegaan na baie dele van die Derde Wêreld, insluitende Suid-Afrika. Daar is vandag ‘n groot Lutherse Kerk onder die swart be­vol­king in ons land.

Skrywer: Prof Adrio König

image_pdfimage_print