Die “hiper-genade” gemeentes

image_pdfimage_print

Sometimes when we get overwhelmed we forget how big God is. — AW Tozer 

Die “hiper-genade” gemeentes

Joseph Mattera sê dat daar ‘n dramatiese afname in Bybelse prediking oor die afgelope aantal dekades was. Prediking het verander van teologie na terapie na motiveringstoesprake. Gemeentes verdraai die evangelie met wat hy ‘n “hiper-genade” benadering noem.

 

  Baie predikers en gemeentes weier om ‘n standpunt teen sonde in te neem; die noodsaaklikheid van berou word nooit vermeld nie; onderwerpe soos die hel en oordeel word vermy. Paulus het sterk hierteen gewaarsku: Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe (Romeine 6:1 – 2). Die eerste ding wat Judas in sy brief sê, is dat goddelose mense ongemerk julle geledere binnegedring het … Hulle misbruik die genade van ons God. Hoe sal ons so ‘n gemeente uitken?

  • Die predikers praat nooit teen sonde nie. Sonde word slegs genoem in die konteks van vergifnis van sonde, maar nooit as ‘n standpunt inneem teen sonde nie. Die uitsondering is as hulle die sonde van die Fariseërs verdoem.
  • Predikers neem nooit ‘n standpunt vir geregtigheid in nie – hulle is so bang hulle gee aanstoot.
    • Die Ou Testament word feitlik totaal geïgnoreer – dit het geen waarde vir ons lewenswyse nie.
    • Mense wat onsedelik leef, word toegelaat om te onderrig en bedienings te lei. Hoekom gebeur dit? Daar is geen aanspreeklikheid nie.
    • Die leiers praat dikwels teen die kerk as instelling. Die kerk is volgens hulle siening “konserwatief.”
    • Slegs positiewe motiveringspreke is aanvaarbaar. Dit gaan oor gesondheid, voorspoed, God se liefde en vergifnis en hoe om ‘n sukses van jou lewe te maak. Natuurlik moet ons oor hierdie onderwerpe preek, maar ons moet die balans behou.

Natuurlik kan ons meer byvoeg. Hierdie is ‘n gevaarlike neiging wat ons gemeentes ingedring het.

 

image_pdfimage_print

You may also like...