Die jonger vroue

image_pdfimage_print

 

To love means loving the unlovable. To forgive means pardoning the unpardonable. Faith means believing the unbelievable. Hope means hoping when everything seems hopeless.” G.K. Chesterton

 

Die jonger vroue

Ons het reeds gehoor wat Paulus vir die ouer mans en ouer vroue in Titus 2:1 – 6 gesê het. Nou lees ons van die jonger vroue: Sodat julle die jonger vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees, verstandig en kuis, goeie huisvrouens, onderdanig aan hulle mans. Dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie.

 

Hierdie is een van daardie gedeelte wat mense graag gebruik om te wys dat die Bybel eintlik maar outyds is.

Goeie huisvrouens –  beteken dit dat Paulus hier sê dat vrouens se plek in die huis is? Hierdie siening ignoreer baie ander gedeeltes waar vroue geprys word vir hulle werk buite die huis. Wat beteken dit dan? Daar is ‘n neiging by jong vroue om van hulle God-gegewe verantwoordelikhede weggetrek te word. en vervulling elders te kry. Dit gebeur byvoorbeeld as vrouens hulle beroep belangriker ag as hulle kinders. Ons moenie vervulling in selfverwesenliking soek nie, maar in getroue diens aan God. Dit mag opoffering vereis – aanvaar dit. Jesus kry vervulling deur sy dissipels se voete te was. Hoekom? Dit is wat die Vader van Hom verwag het. Ons kry vervulling in getroue dienaarskap en nie in die lof van die wêreld nie.

 

 

image_pdfimage_print