Verskillende Godsdiensoortuigings

image_pdfimage_print

Verskillende Godsdiensoortuigings – Prof Pieter Verster

‘n Leser vra:

Hierdie is seker een van die taaiste toffies wat ek nog moes kou.

My skoonma is in bogenoemde kerk, ek en my man is in die Assemblies of God. Ek wil u net n’ agtergrond gee en dan my vraag vra: Sy is gedurig besig om die gelowe op te weeg teenoor mekaar. As u die kerk ken hoef ek seker nie daaroor uit te brei nie. Hulle verskil hemelsbreed van wat ons glo. Sy spreek ook baie “curses” uit veral teenoor my. As sy by ons kuier is daar altyd n’ baklei tussen haar en my man. Sy sê die lelikste goed van my. Ek kan u my woord gee dat as Christen behandel ek haar soos daar van my verwag word. Soms praat my man nie met haar vir solank as n’ jaar nie. Ek is altyd die een wat hom aanmoedig om sy ma te bel. Sy het nou onlangs weer moeilikheid veroorsaak in ons huis. My vraag is nou: Moet ek nou maar net elke keer haar vergewe.(let wel volgens haar doen sy nooit iets verkeerd en sy vra ook nie vergifnis nie) Aangaan asof niks verkeerd is nie. Ek het al vir haar ʼn brief geskryf waarin ek alles uitspel. God sê dat ons moet wegbly van sulke mense. God haat moeilikheidmakers. Wat staan my te doen? My man weier om weer met haar te praat. Hy sê sy doen dit al haar lewe lank en dis om moeilikheid te maak in sy en sy broer se huis. Ek is raadop!

 

Antwoord:

Prof Pieter Verster antwoord:

Die vraag hoe ʼn mens moet optree wanneer daar groot spanning  deur ʼn bepaalde persoon of persone gebring word wat ook ʼn godsdienstige  oortuiging huldig wat teenstrydig met jou oortuigings  en uitgangspunte  is, is van groot belang. Daar kan situasies ontwikkel wat net eenvoudig nie langer verduur kan word nie. Gesinslewe en huwelike word soms bedreig. Sommige genootskappe se aanhangers sê en doen vreemde dinge en die gevolge daarvan skep dikwels groot probleme. Moet ʼn  mens nou maar bly vergewe en die minste bly selfs tot groot skade van jou en  jou gesin? Die Bybel laat geen twyfel daaroor dat ʼn mens moet vergewe nie – tot sewentig maal sewe keer – maar daardie vergifnis word  binne die ruimte van die broeder-  en susterskap van die geloof gestel. Daar kan gevalle wees wanneer die gesonde geloofslewe van ʼn gesin en gemeenskap so deur iemand bedreig word dat ʼn normale verhouding met die persoon net nie meer moontlik is nie. Die liefde eis dan dat ter wille van die eer van die Here, die gesinslewe en die koninkryk van God ʼn mens liewer nie langer met die persoon saam loop nie. 2 Johannes vers 10 verwys na die feit dat ernstige leerverskille wel kan lei tot skeiding van die weë. Wanneer die eer van God dit vereis het, het  Jesus self ook skerp tereggewys en aangedui dat daar skeiding moet kom. Dink maar aan die reiniging van die tempel. Dit sal natuurlik eers gebeur na ernstige gebed en voorbidding, maar daar kan  geleenthede voorkom  waar die heil van die Christelike gemeenskap so bedreig word dat geen verdere pad met die persoon geloop kan word nie. Voorbidding sal dus steeds van groot belang bly, maar die liefde eis ook optrede in die Naam van die Here.

Outeur: Prof Pieter Verster

image_pdfimage_print

You may also like...