Die kerk vandag (7)

image_pdfimage_print

 

Prayer will make a man cease from sin, or sin will entice a man to cease from prayer. – John Bunyan

 

Die kerk vandag (7)

Daar het onlangs ‘n goeie boek van Jared C. Wilson – The Prodigal Church –  verskyn. [Prodigal = verkwistend, luuks, uitspattig] In hierdie boek kyk hy na die manier waarop ons vandag kerk “doen.” Ons gaan ‘n hele aantal blogs aan hierdie boek spandeer.

 

As ons sê dat ons nie die Bybel as handboek moet gebruik nie, waaroor gaan die Bybel dan? Die Bybel gaan oor Jesus. Dit is tog logies. Van begin tot einde gaan die Bybel oor Jesus. In Lukas 24 sien ons twee van Jesus se dissipels op pad na Emmaus. Hulle praat oor wat hulle gehoor het: dat Jesus opgestaan het. Skielik kom Jesus nader en loop saam met hulle. Hulle herken Hom nie. Hy vra vir hulle waaroor hulle gesels. Hulle verduidelik vir Hom dat hulle praat oor die dinge in verband met Jesus van Nasaret. Hulle verstaan nie hoekom Hy gekruisig is nie, want ons het so gehoop dat dit Hy is wat Israel sou verlos. Hulle weet ook nie mooi wat hulle moet maak van hierdie storie oor sy opstanding nie. Dan doen Jesus iets baie interessant: Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê.

 

Basies gaan Jesus deur die Ou Testament – stap vir stap – en wys vir hulle dat dit alles op Hom betrekking het. Hy begin by Moses en gaan dan sistematies deur die werke van die profete. Dit was ook Christus gesentreerd. Hy het nie net die verse aangehaal nie, maat hulle ook geïnterpreteer. In 2 Korintiërs 1:20 sê Paulus vir ons dat al die Bybelse beloftes se “ja” in Christus lê.

 

Die begin van die Hebreërboek sê dat God in die verlede op baie maniere gepraat het, maar nou praat Hy met ons deur sy Seun. Die Ou Testament gaan nie oor die groot helde van die verlede nie, maar  oor die belofte van die Christus wat gaan kom. Alles wat die Bybel leer, moet ons nader na Christus trek – ons moet Hom duideliker sien en Hom liefhê.

 

Is hierdie benadering enigsins van waarde? Of is dit net ‘n intellektuele oefening? Kyk na die reaksie van Jesus se dissipels op pad na Emmaus: Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pas met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie? Iets het met hulle gebeur toe Jesus vir hulle die woord uitelê het – iets meer as net ‘n opwindende ondervinding of ‘n bemoedigende gevoel. Ons sien hoe dit hulle gemotiveer het om uit te gaan en almal van Jesus te vertel.

 

Ons kry iets soortgelyks in Nehemia 8. Esra en span lees die hele wetboek voor aan die mense wat daar versamel het. Hulle verduidelik die wet aan die gemeente (vers 8). Hulle het die betekenis weergegee sodat die mense kon verstaan wat voorgelees word (Vers 9). Wat doen die gemeente? Dit was omdat die hele gemeente gehuil het by die aanhoor van die wet. Die prediking het hulle oortuig. Esra en Nehemia sê vir hulle dat die dag van treur verby is. Gaan vier fees, eet en drink. Wat het hier gebeur? Hulle preek direk uit die woord van God; die mense word deur die prediking getref; die gevolg was aanbidding. Maar nou kom ons by ‘n tweede waarheid: die werk is reeds gedoen. Daarna kyk ons volgende keer.

 

 

image_pdfimage_print