Die louwarm gemeente

image_pdfimage_print

 

To be modern is to be addicted to choice and change – Os Guinness

 

Die louwarm gemeente

Laodisea. Hier was ‘n gemeente wat lou was met te veel vertroue in hulle eie geestelike toestand. Jesus sê vir hulle: Maar nou – omdat jy louwarm is  en nie warm of koud nie –  staan Ek op die punt om jou uit my mond te spoeg (Openbaring 3:16).

 

Hoeveel gemeentes vandag is nie apaties nie – sonder dat hulle daaroor bekommerd is. Hoekom is apatie belangriker as wat ons dink?

  1. Apatie teenoor Christus mag gevaarliker as vyandskap teen Hom wees

Mense glo apatie is beter as vyandskap. Jesus stem nie saam nie. Ek ken jou dade, dat jy nie koud en ook nie warm is nie. Was jy maar koud of warm! (Openbaring 3:15).  Dit is hierdie louwarm mense wat in ons kerkbanke sit wat die moeilikste is om te bereik. Hoekom? Want hulle sê vir hulleself: Ek … het aan niks ‘n behoefte nie (3:17). “Complaint against God is far nearer to God than indifference about Him.” (George MacDonald).

 

  1. Apatie teenoor Jesus is die godsdiens van vandag

Die persepsie van ons huidige kultuur is dat ons alles – ook godsdiens – met matigheid moet doen Daarom dat gemeentes mik vir die middel – genoeg godsdiens om darem aanvaarbaar te wees, maar nie so baie dat ons as oorywerig beskou sal word nie. Louwarm godsdiens is die doel. John Stott glo dat die brief aan Laodisea die belangrikste brief vir die moderne kerk is: Perhaps none of the seven letters is more appropriate to the twentieth century church than this. It describes vividly the respectable, sentimental, nominal, skin-deep religiosity which is so wide spread among us today. Our Christianity is flabby and anemic, we appear to have taken a lukewarm bath.

 

  1. Apatie teenoor Jesus is nie met sy waardigheid gesinchroniseer nie

Waaroor is die louwarm kerk apaties? Oor die persoon Jesus. Daar is ‘n geweldige verskil tussen die heerlikheid en wonder van Christus en ons vervelige en lou reaksie teenoor Hom. Hierdie verskil bring vrae oor ons geestelike gesondheid en lewenskragtigheid na vore. Apatie is ‘n problem, want dit mis die kern van die Christelike geloof: die grootheid van Christus.

 

Apatie is ‘n groter problem as wat ons dink. Maar wat kan ons daaraan doen? God gee self die antwoord in hierdie brief: Ek raai jou aan om van My goud te koop wat deur vuur gesuiwer is sodat jy ryk mag wees en wit klere dra (3:18). ‘n Nuwe visie van God se grootheid is altyd die geneesmiddel  vir apatie. God nooi sy mense uit om Hom weer vars te ondervind: Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan by hom en saam met hom ‘n ete geniet en hy met My (3:20).

 

image_pdfimage_print