Hoe lees ek die Bybel?

image_pdfimage_print

 

“In a time of universal deceit — telling the truth is a revolutionary act.” (George Orwell). 

 

Hoe lees ek die Bybel?

Ons lees baie – koerante, stories, blogs, sosiale media, ens. Ons lees ook nie-fiksie meestal om ‘n probleem op te los – watter interessante plekke moet ek besoek, watter dieet moet ek volg … Ons evalueer wat ons lees en besluit dan of ons dit glo of nie. Ons gebruik die inligting vir ons praktiese behoeftes. Ons lees dit en dan vergeet ons dit – ons kan net soveel inligting onthou.

 

Dit is hoe baie mense die Bybel bestudeer: hulle soek inligting om ‘n probleem op te los … en vergeet dit weer. Maar as die Bybel bestaan, want die Skepper praat deur apostels en profete met ons om ‘n verhouding met Hom te vestig en te verdiep, dan moet ons sekerlik die Bybel anders lees. Ons lees die Bybel nie net vir inligting nie, maar vir vorming. Dit moet ons gedagtes oopmaak vir ‘n groot waarheid of dit moet ons hart versag of dit moet ons met ons sonde konfronteer of dit moet waardes by ons inskerp. Ons mag nie elke dag daarvan bewus wees nie, maar oor die langtermyn word ons deur God se waarheid gevorm en verander.

 

Robert Mulholland (Shaped by the Word) beskryf vormende lees soos volg:

  • Dit het niks met hoeveelheid te doen nie.
  • Dit is lees in diepte.
  • Dit moet toelaat dat die teks jou bemeester.
  • Dit vereis ‘n nederige, liefdevolle en gewillige benadering.

 

Dit vereis toewyding. In ons besige lewe lees ons meestal vinnig en oppervlakkig. Daarom gaan Bybellees en gebed hand aan hand. Ons praat met God en Hy praat met ons.

Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in ‘n spieël kyk: hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat ‘n mens vry maak, en hom daaraan hou en nie vergeeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen (Jakobus 1:22 – 25).
 

image_pdfimage_print