Die merk van die dier

image_pdfimage_print

Die merk van die dier – Francois Malan

Netty vra:

Ek wil graag weet hoeveel keer word daar gepraat van die merk van die dier (666) en die verse asb as iemand my kan help.

Antwoord

Prof. Francois Malan antwoord:

 

In die oorspronklike Griekse teks word twee woorde gebruik vir ‘n merk. Die woord chargama (spreek uit Garagma) word vir die merk van die dier gebruik, wat die verhouding van die betrokke persoon met die dier aandui, ‘n merk wat die persoon se lojaliteit teenoor die dier aandui, dat iemand aan die dier se groep behoort. Die woord word sewe maal in Openbaring gebruik slegs as ‘n verwysing na die volgelinge van die dier. Die merk op die voorkop is simbool vir die denke en innerlike toewyding van die persoon aan die dier en die lewenswyse waartoe die dier hom/haar verlei; en aan die regterhand die praktiese uitlewe van hulle innerlike toewyding aan die dier. Die merk is ‘n karikatuur van die seël op die gelowiges.

 

            In Openbaring 13:16 -17 word gesê dat die dier uit die aarde almal, klein en groot, ryk en arm, vry mense en slawe, verplig om ‘n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te laat aanbring, sodat niemand, behalwe dié met die merk van die naam van die dier (uit die see) of die getal van sy naam, sou kon koop of verkoop nie – as jy nie deel is van die wêreld se selfsugtige maniere, gebruike en maatstawwe nie.

 

            In Openbaring 14:9-11  roep ‘n engel met ‘n harde stem: As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorkop of op sy hand ontvang het, sal hy ook drink van die wyn van God se woede wat onverdun in die beker van God se toorn geskink is. Hy sal ook in die teenwoordigheid van die heilige engele en die Lam met vuur en swael gefolter word. En die rook van hulle foltering bly opstyg vir ewig en ewig, en hulle wat die dier en sy beeld aanbid, kry dag en nag geen rus nie, ook nie hulle wat die merk van sy naam ontvang het nie – so waarsku Openbaring die mense wat hulle rug gedraai het op God en ‘n lewe wat deur God gelei word. 

 

            In Openbaring 16:2:…daar het toe kwaadaardige en bose swere uitgeslaan op die mense wat die merk van die dier dra en sy beeld aanbid – die innerlike verrotheid van die ongelowiges breek deur na hulle uiterlike gedrag.

 

            In Openbaring 19:20: die dier is toe gevang, en saam met hom ook die vals profeet wat in sy teenwoordigheid die tekens gedoen het waardeur hy die mense mislei het wat die merk van die dier dra en sy beeld aanbid. Hulle twee is lewendig in die vuurpoel met brandende swael gegooi – en in 20:15 word dié wat nie die seël van God het nie, saam met die dier in die vuurpoel gewerp vir ewig.

 

            In Openbaring 20:4: …Ek het die siele gesien van hulle wat onthoof is vanweë die getuienis oor Jesus en die woord van God. Dit is hulle wat nie neergeval het om die dier en sy beeld te aanbid nie en nie die merk op die voorkop of op die hand ontvang het nie – hulle word deel van Christus se opstanding uit die dood..

 

Die ander woord sfragis seël of sfragizoo verseël word in Openbaring gebruik vir die gelowiges. ‘n Seëlring is gebruik om eienaarskap aan te dui. In Openbaring onderskei die seël of verseëling die gelowiges van die ongelowiges:

            7:2,3 die engel hou die seël van die lewende God vas en sê: Moenie die land of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van ons God met ‘n seël op hulle voorkoppe gemerk het nie (vgl. 7:4,5,8 waar ‘seël’ ook voorkom).  

 

            9:4: En hulle is aangesê om nie die gras van die aarde of enige plant of boom te beskadig nie, maar slegs daardie mense wat nie die seël van God op hulle voorkoppe het nie

 

Vergelyk ook 14:1: dié wat by die Lam staan met sy Naam, en ook sy Vader se Naam , op hulle voorkoppe geskryf; en 22:4: Hulle sal sy aangesig sien, en sy Naam is op hulle voorkoppe.  

 

            Waar die mense die merk van die dier verkry deur hulle keuse en selfsugtige besluite om die wêreldse lewenswyse waartoe die dier mense verlei, gee God sy seël van eienaarskap aan hulle wat op God vertrou en glo in die Seun van God, die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, en Hom as die Here van hulle lewe volg.    

 

 

666

Openbaring 13:18 sê dit is die getal van ‘n mens, of  letterlik: ‘n menslike getal.

Verklaarders wat dit sien as die getal van ‘n spesifieke mens verbind dit met  keiser Nero volgens die gebruik om aan letters getalwaarde toe te ken. In Grieks, waarin Openbaring geskryf was, tel qsr nrwn  vir die bose ‘keiser Nero’ 666 (q=100, s=60; r=200; n=50; r=200; w=6; n=50; totaal 666). Nero was toe al lankal dood, maar verteenwoordig die regeerders en regerings van die dag.  

            Verklaarders wat dit as ‘n  menslike getal beskou, sien dit as ‘n simbool vir die hele mensheid, wat te kort skiet. Waar sewe die getal van volledigheid of volkomendheid aanwys, skiet ses telkens een te kort. Dat daar drie sesse is, verwys na die draak en die twee diere in sy diens wat telkens probeer om die God wat is en wat was en wat sal wees (1:4,8) na te aap, en self sy plek in te neem, sodat die mensdom hulle sal volg op hulle bose weg. As dit gebeur skiet die mensdom te kort aan God se doel met hulle lewe, en lewe hulle vir hulleself en nie vir hulle Skepper nie.  

             

Daarteenoor staan die getal van God se verseëldes, 144,000 (7:4), simbolies vir al die gelowiges van voor en na Christus, na aanleiding van die 12 stamvaders en die 12 apostels as hulle verteenwoordigers: 12×12=144,  x1,000, die volledige getal 10 tot die mag drie (10x10x10), dieselfde as 7:9-17 se ‘baie groot skare wat niemand kon tel nie, afkomstig uit elke nasie en stam en volk en taal voor die troon van God, wat vir God aanbid.’  

 

Skrywer: Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...